Prijazen pozdrav.
Monika Šetinc, poslovna skrbnica, PE Novo mesto