Prijazen pozdrav.
Nina Žagar, poslovna skrbnica, PE Kranj