Posebna ponudba za depozite - prebivalstvo

 
 
Master depozit**  nad 36 mesecev

 

 

 

 

 

Super depozit***  nad 25 mesecev

 

 

 

 

 

Vroči depozit*** nad 12 mesecev

 

1,50 %

 

1,00 %

 

0,80 %

* Akcija velja za nove komitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. Akcija velja do preklica.

 

** Akcija velja za nove in obstoječe komitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. Akcija velja do preklica.

*** Posebna ponudba velja za nove komitente ali obstoječe depozitarje, ki odprejo v LONu osebni račun ter nanj prenesejo prihodke (plača ali pokojnina). Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. Akcija velja do preklica. Depozit se sklene za 3 mesece in se nato dvakrat avtomatsko podaljša po vsakič 3 mesece (skupna doba 9 mesecev). Depozitar lahko avtomatsko podaljševanje vsakič prekine skladno s pogoji depozitne pogodbe.

Varčevanja in depoziti

 
 
Tip varčevanja Trajanje Obrestna mera
Zlati Lon  nad 36 mesecev 0,40 %
Varčevanje Plus nad 36 mesecev 0,80 %
Lonijevo varčevanje nad 33 mesecev 0,75 %
Rentno varčevanje nad 10 let 2,00 %
Hranilna knjižica Zlata rezerva nad 30 dni 0,05 %

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Celotna ponudba obrestnih mer za depozite

Krediti

 
 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Celotna ponudba obrestnih mer za kredite - (Izvleček sklepa o obrestnih merah)