Posebna ponudba za depozite - prebivalstvo

 
 
Master depozit*   nad 36 mesecev

 

 

 

 

 

Super depozit**  nad 25 mesecev

 

 

 

 

 

Vroči depozit*** nad 12 mesecev

 

1,50 %

 

1,00 %

 

0,80 %

* Akcija velja za nove in obstoječe komitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. Akcija velja do preklica.

 

** Akcija velja za nove komitente ali obstoječe depozitarje, ki odprejo v LON d.d. osebni račun ter nanj prenesejo prihodke (plača ali pokojnina).. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči.

*** Akcija velja za komitente in nekomitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. 

Varčevanja in depoziti

 
 
Tip varčevanja Trajanje Obrestna mera
Varčevanje Plus nad 36 mesecev 0,80 %
Lonijevo varčevanje nad 33 mesecev 0,75 %
Rentno varčevanje nad 10 let 2,00 %
Hranilna knjižica Zlata rezerva nad 30 dni 0,05 %

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Celotna ponudba obrestnih mer za depozite

Krediti

 
 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Celotna ponudba obrestnih mer za kredite - (Izvleček sklepa o obrestnih merah)