fbpx EURIBOR | LON

EURIBOR

EURIBOR je kratica za evro medbančno obrestno mero (ang. Euro Interbank Offered Rate). To je obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje. Referenčna obrestna mera EURIBOR je objavljena na speltni strani Evropskega monetarnega instituta - https://www.emmi-benchmarks.eu (metoda T-2). 

 

Ob odobritvi kredita s spremenljivo obrestno mero se upošteva vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je po metodi T-2 veljala na prvi dan v mesecu, v katerem je bil kredit odobren. 6-mesečni EURIBOR se za potrebe ponovne določitve anuitet spreminja 1. 1. in 1. 7. vsako leto.

LON 6-mesečni EURIBOR objavlja na spletni strani in v vseh poslovalnicah LON-a.

 

Podatki o vrednostih referenčne obrestne mere EURIBOR so pridobljeni na javni spletni strani http://www.euribor-rates.eu