Uprava Hranilnice Lon

 
 

dr. Jaka Vadnjal, predsednik uprave

Bojan Mandič, član uprave

Nadzorni svet Hranilnice Lon

 
 
  • mag. Srečko Kenda, predsednik nadzornega sveta
  • mag. Branka Remškar, namestnica predsednika 
  • Janez Jelovšek, član nadzornega sveta 
  • dr. Robert Ličen, član nadzornega sveta 
  • Janko Medja, član nadzornega sveta 

Organizacijska struktura

 
 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Organizacijska struktura Hranilnice LON

Vodje poslovnih enot

 
 

Tatjana Jenko, vodja Poslovne enote Kranj

Marta Urbančič Rombo, vodja Poslovne enote Grosuplje

Aleksandar Karać, vodja Poslovne enote Ljubljana

Janez Leskovšek, vodja Poslovne enote Celje

Rudi Žeslin, vodja Poslovne enote Novo mesto

Aleš Mijatovič, vodja Poslovne enote Velenje

Srečko Čuk, vodja Poslovne enote Nova Gorica

Matjaž Majcan, vodja Poslovne enote Maribor

Robert Žerjav, vodja Poslovne enote Brežice in Poslovalnice Krško

Jana Kalan, vodja Poslovne enote Škofja Loka

Maja Kapš, vodja Poslovne enote Domžale

Zvonka Marhat, vodja Poslovne enote Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem

Maksimiljan Robič, vodja Poslovalnice Ruše

 

 

Etični kodeks 

 
 

 

Hranilnica ima sprejet Kodeks etičnih in strokovnih standardov.

 

V njem so določena temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo vsi organi hranilnice in zaposleni, tako v poslovnem in osebnem odnosu do strank, sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev ter naravnega in družbenega okolja. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Kodeks etičnih in strokovnih standardov Hranilnice LON