Uprava LONa

 
 

dr. Jaka Vadnjal, predsednik uprave

Bojan Mandič, član uprave

Nadzorni svet LONa

 
 

Organizacijska struktura

 
 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Organizacijska struktura LONa

Vodje poslovnih enot

 
 

Tatjana Jenko, vodja Poslovne enote Kranj

  • 04 28 00 721  

Marta Urbančič Rombo, vodja Poslovne enote Grosuplje

  • 01 32 05 515

Rudi Žeslin, vodja Poslovne enote Novo mesto

  • 07 62 02 585 

Janez Leskovšek, vodja Poslovne enote Celje

  • 03 62 05 535 

Robert Žerjav, vodja Poslovne enote Brežice in Poslovalnice Krško

  • 07 62 02 575

Aleš Mijatovič, vodja Poslovne enote Velenje

  • 03 62 05 542

Jana Kalan, vodja Poslovne enote Škofja Loka

  • 04 28 00 795

Tomaž Jesenek, namestnik vodje Poslovne enote Maribor

  • 02 62 00 525

Maja Kapš, vodja Poslovne enote Domžale

  • 01 32 09 595

Zvonka Marhat, vodja Poslovne enote Slovenj Gradec 

  • 02 62 17 255

 

Etični kodeks 

 
 

 

LON ima sprejet Kodeks etičnih in strokovnih standardov.

 

V njem so določena temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo vsi organi hranilnice in zaposleni, tako v poslovnem in osebnem odnosu do strank, sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev ter naravnega in družbenega okolja. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Kodeks etičnih in strokovnih standardov LONa