fbpx Sklic 40. skupščine LONa | LON

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 40. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo dne 27.5.2021 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Dnevni red 40. skupščine

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Gradivo za delničarje*

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Letno poročilo hranilnice za leto 2020

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Prijavnica za skupščino

 

*Poročilo o delovanju službe notranje revizije v 2020 ter Ocena primernosti kandidatke za članico nadzornega sveta go. Sašo Jazbec skupaj z življenjepisom so zaradi varstva osebnih podatkov dostopni na vpogled le na sedežu hranilnice.