Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi zahteve delničarja GIC Gradnje d.o.o. za sklic skupščine z dne 11.11.2020, skladno s 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi 33. člena Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 39. skupščino, ki bo dne 14. 12. 2020 ob 15. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

 

Celoten sklic skupščine na spletni strani hranilnice vključuje naslednje priloge:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Dnevni red 39. skupščine s predlogi in obrazložitvami sklepov

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Zahteva za sklic skupščine s predlogom dnevnega reda in obrazložitvijo predlaganih sklepov

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Predlog novega statuta

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Prijavnica za delničarje

Soglasja kandidatov za imenovanje za člana nadzornega sveta ter predstavitev in življenjepis kandidatov  so zaradi varstva osebnih podatkov dostopna le na sedežu hranilnice.