Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 38. skupščino, ki bo dne 8. 7. 2020 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

 

Celoten sklic skupščine na spletni strani hranilnice vključuje naslednje priloge:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Sklic 38. skupščine hranilnice

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Gradivo za delničarje

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Politika izbora članov upravljalnega organa Hranilnice LON

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Prijavnica za delničarje

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Letno poročilo LONa 2019