Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 37. skupščino, ki bo dne 24. 1. 2020 ob 9. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

 

Celoten sklic skupščine na spletni strani hranilnice vključuje naslednje priloge:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Sklic 37. skupščine hranilnice

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Gradivo za delničarje

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Besedilo statuta s predlaganimi spremembami

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Prijavnica za delničarje