fbpx Preklic 40. skupščine Hranilnice LON d. d., Kranj za 27.5.2021 in Ponovni sklic 40. skupščine Hranilnice LON d.d., Kranj za 28.6.2021 | LON

Uprava hranilnice v zvezi  z 40. skupščino delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj, ki je sklicana za  četrtek, 27. 5. 2021, ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj, zaradi napake v sklicu skupščine v zvezi z navedbo presečnega dne skupščine, objavlja Preklic sklica skupščine za dne 27.5.2021 ter objavlja Nov sklic skupščine z enakim dnevnim redom za dne 28.6.2021 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.

 

Preklic ter ponovni sklic 40. skupščine delničarjev Hranilnice LON, d.d. Kranj, se objavi na spletni strani AJPES in na uradni spletni strani hranilnice.

 

 

PRIPONKE

 

*Poročilo o delovanju službe notranje revizije v 2020 ter Ocena primernosti kandidatke za članico nadzornega sveta go. Sašo Jazbec skupaj z življenjepisom so zaradi varstva osebnih podatkov dostopni na vpogled le na sedežu hranilnice.