fbpx 41. skupščina delničarjev Hranilnce LON d.d. | LON

Uprava hranilnice LON d.d, Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 41. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo dne 22.11.2021 ob 10.00 uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.

 

Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:

 

dnevni_red_41.skupscine.pdf

 

gradivo_za_delnicarje.pdf

 

prijavnica_za_skupscino.pdf

 

odstopna_izjava_kern.pdf

 

*Ocena primernosti kandidata Dejana Kaisersbergerja za člana nadzornega sveta skupaj z njegovim življenjepisom so zaradi varstva osebnih podatkov dostopni na vpogled le na sedežu hranilnice.