Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 36. skupščino, ki bo dne 28.8.2019 ob 9. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

 

Celoten sklic skupščine na spletni strani hranilnice vključuje naslednje priloge:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Sklic 36. skupščine hranilnice

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Gradivo za delničarje

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Besedilo statuta s predlaganimi spremembami

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Zahteva za dodatno točko - Zorn

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Prijavnica za delničarje

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Zahteva za sklic skupščine - Flamin Holding