Obvestilo o sprejetih sklepih 37. skupščine delničarjev

Hranilnica LON d. d., Kranj vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 37. skupščine, ki je bila izvedena 24. 1. 2020 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 37. skupščine

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarjev: 

prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Kylin Prime Group AG prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev.

 

Kylin Prime Group AG je tako trenutno skupaj imetnik 63.000 delnic LONR, kar predstavlja 54,38 % vseh delnic LONa.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Srečka Kende ter delničarja Damirja Šešet prejela obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (Srečko KendaDamir Šešet).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe SAGRADA d.o.o., ZLATA DOBA d.o.o. ter družbe KYLIN PRIME GROUP AG, prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev v Hranilnici LON d.d., Kranj. Kylin Prime Group AG je tako trenutno skupaj imetnik 31.890 delnic LONR, kar predstavlja 27,53% vseh delnic LONa.

 

To obvestilo skupaj z obrazci:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Zlata Doba d.o.o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Sagrada d.o.o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG 1

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o spremembi deležev - Kylin Prime Group AG 2

za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo Damirja Šešeta o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. skupščine delničarjev

Hranilnica LON d. d., Kranj vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 36. skupščine, ki je bila izvedena 28. 8. 2019 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. skupščine delničarjev

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe Rose Capital S.a.r.l. o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo Damirja Šešeta o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo v zvezi s 36. skupščino – zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda

LON vlagatelje obvešča, da je dne 02.08.2019 prejela zahtevo delničarja  dr. Otmar Zorna za uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine LONa, ki bo dne 28.8.2019. 

 

Celotna zahteva delničarja skupaj s prilogami je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled v tajništvu na sedežu LONa na naslovu Žanova ulica 3, 4000 Kranj in sicer vsak delovni dan od 14:00 – 15:00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

 

Odstop člana nadzornega sveta Janka Medje

Hranilnica LON vlagatelje obvešča, da je prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta Janka Medje, da z dnem 27.8.2019 odstopa z mesta člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d..  

 

Odstop člana nadzornega sveta dr. Roberta Lična

Hranilnica LON vlagatelje obvešča, da je dr. Robert Ličen s 1.8.2019 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 35. skupščine delničarjev

Hranilnica LON, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 35. skupščine, ki je bila izvedena 17.6.2019 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo o sprejetih sklepih 35. skupščine delničarjev

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe DIAMANT IN, finančni inženiring d.o.o. ter obvestilo družbe FIN-NEP Inženiring d.o.o., o spremembi pomembnih deležev (DIAMANT IN, finančni inženiring d.o.o. in FIN-NEP Inženiring d.o.o.).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je prejela obvestila sedmih delničarjev o spremembi pomembnih deležev (Adriatic Invest d.o.o., Alea Iacta d.o.o., PRE d.o.o., R.P. RAZVOJ PROJEKTOV d.o.o., REIT Investicije d.o.o., Sagrada d.o.o. in Zlata Doba).

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani delničarja Srečka Kende ter delničarja Damirja Šešet prejela obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (Srečko Kenda, Damir Šešet).

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih delničarjev LONa, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica ter s strani družbe R.P. Razvoj projektov d.o.o., Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 14. 06. 2018 s strani družbe KYLIN PRIME GROUP AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Švica prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si

 

Kranj, 14.06.2018

 

 

Obvestilo o podaljšanju ponudbe novih delnic Hranilnice LON d.d., Kranj

Hranilnica LON d.d., Kranj (»LON«) obvešča vlagatelje, povabljene k vpisu novih delnic LONa, da je ponudba novih delnic, ki se je začela 27.3.2018 ter poteka na podlagi izjem od obveznosti objave prospekta skladno z določbami ZTFI, podaljšana do vključno 25.5.2018.

 

Kranj, 3. 5.2018

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 29. 03. 2018 s strani družbe ASTRAEA INVESTICIJE ENA, d.o.o., Ulica borcev 1B, 2000 Maribor, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedene družbe, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.lon.si. 

 

Kranj, 30.3.2018  

 

 

Obvestilo o zamenjavi delnic z oznako LONP v LONR

Obveščamo vas, da je bila 8.1.2018 v KDD izvedena zamenjava delnic z oznako LONP (ISIN SI0021200454, CFI koda EPVNQR) za delnice z oznako LONR (ISIN koda SI0021110323, CFI koda ESVUFR) po menjalnem razmerju 1 delnica z oznako LONP za 1 delnico z oznako LONR. Po izvedeni zamenjavi je v centralnem registru tako vpisanih skupaj 75.757 delnic z oznako LONR. Zamenjava delnic je bila izvedena na podlagi sprejetega sklepa skupščine z dne 14.12.2017, da se vse prednostne delnice hranilnice spremenijo v redne delnice.

 

O zamenjavi delnic KDD avtomatsko obvesti vse borzno posredniške družbe, ki vodijo trgovalne račune imenikov delnic, kar pomeni, da v zvezi z navedeno izmenjavo delnic, dosedanji imetniki prednostnih delnic nimajo nobenih obveznosti«.  

 

 

Stališče uprave Hranilnice LON do ponudbe Borzno posredniške družbe Ilirika d.d. 

Prodajno pismo Borzno posredniške hiše Ilirika d.d., Ljubljana, z dne 23.11.2016, vsebuje zavajajočo informacijo o vrednosti delnice Hranilnice LON.

 

Uprava hranilnice se v celoti distancira od posredovane ponudbe za nakup delnic hranilnice ter poudarja, da niti ponudba niti akcija, ki jo izvaja Borzno posredniška hiša Ilirika d.d., ni bila nikoli in nikakor usklajena z upravo hranilnice.

 

Upravi Hranilnice LON ni znan način vrednotenja delnice hranilnice.

 

Ponudbo Borzno posredniške hiše Ilirika d.d. za nakup delnic hranilnice uprava ocenjuje za zavajajočo in neprimerno oglaševanje oziroma kot poskus nedovoljene tržne manipulacije, ki ustvarja zavajajočo predstavo o ceni delnice hranilnice.

 

Zaradi nedovoljenega ravnanja Borzno posredniške družbe Ilirika d.d. bo hranilnica zoper družbo ustrezno ukrepala.

 

 

Sprememba statuta 

Obveščamo vas, da je bil na 30. seji Skupščine Hranilnice LON, ki je bila dne 8.6.2016, sprejet sklep o spremembi statuta, ki je odpravil omejitve v zvezi s prosto prenosljivostjo delnic z oznako LONP in LONR.

 

Odpravljena je bila tudi predkupna pravica obstoječih delničarjev, kar pomeni, da s svojimi delnicami prosto razpolagate.

 

 

Ukinitev registrskih računov

Zaradi uvajanja mednarodnih standardov se bodo postopoma ukinili registrski računi.

 

Na podlagi novega 48. člena ZNVP-1, ki govori o  ukinitvi registrskih računov pravnih oseb do 30.9.2016 in ukinitvi registrskih računov za fizične osebe do 1.1.2017, vas pozivamo, da svoje vrednostne papirje prenesete z registrskih računov na trgovalne račune pri članih KDD (GBD, Alta, Perspektiva, Abanka, ...).

 

Rok za prenos vrednostnih papirjev za pravne osebe je do 30.9.2016.

 

Rok za prenos vrednostnih papirjev za fizične osebe je 1.1.2017

 

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d.d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 6. 10. 2017 s strani družbe ONISAC d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana in družbe SIRI INVESTICIJE d.o.o., Pohorska ulica 23, 2000 Maribor, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.
 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - ONISAC d. o. o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - SIRI INVESTICIJE d. o. o.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d. d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 9.10.2017 s strani družbe FINSES d. o. o., Dolinska cesta 11 b, 6000 Koper in GOLDINAR d. o. o., Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper,  prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev.

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - FINSES d. o. o.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - GOLDINAR d. o. o.

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Hranilnica LON d. d., Kranj na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obvešča javnost, da je dne 11.10.2017 s strani družbe FINSES d. o. o., Dolinska cesta 11 b, 6000 Koper, prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, ki se nahaja v prilogi.

 

To obvestilo skupaj z obrazci za obveščanje o spremembi pomembnih deležev zgoraj navedenih družb, bo od datuma objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.lon.si (v rubriki Za delničarje in vlagatelje).

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev - FINSES d. o. o.