fbpx Za delničarje in vlagatelje | LON

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

 

Uprava hranilnice LON d.d, Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 43. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo dne 24.01.2023 ob 10.00 uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.

 

Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:

 

 

* Ocena primernosti kandidata za člana nadzornega sveta g. Miha Praunseisa je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled le na sedežu hranilnice.

 

 

Informacije za delničarje in vlagatelje