fbpx Za delničarje in vlagatelje | LON

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

 

Uprava hranilnice LON d.d, Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 42. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo dne 30.08.2022 ob 10.00 uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.

 

Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:

 

 

*Poročilo o delovanju službe notranje revizije v 2021 ter Ocena primernosti kandidata za člana nadzornega sveta g. Boštjana Butolena sta zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled le na sedežu hranilnice.

 

 

Informacije za delničarje in vlagatelje