fbpx Vodstvo in zaposleni | LON
LON team
 
 

 

LON team sestavljamo vsi zaposleni v LONu. Smo mlad kolektiv, pripravljen na spremembe in učenje. 

 

Smo drugačni

Upamo stopiti iz množice in strankam ponuditi alternativne možnosti poslovanja.

Ponujamo pametne rešitve

Do vsake stranke smo individualni in ji svetujemo, kaj bo najboljše v njenem danem primeru.

Poznamo raznolikost
Vedno se trudimo se izboljšati obstoječe in izvajati nove izdelke in storitve. Strankam želimo olajšati njihovo bančno poslovanje, zato ji vedno ponudimo kakšen nov produkt, ki bi jo utegnil zanimati.

Gradimo na odnosih
Gradimo na odnosu s strankami. Vedno ponudimo še kakšen dodaten nasvet in z veseljem odgovorimo na vsa dodatna vprašanja. Stranka naj ima občutek, da je dobila več kot to, po kar je prišla.

Plujemo strateško
Aktivno si prizadevamo za strateško partnerstvo.
Več glav več ve.
Iščemo partnerje v fintechu, da bi prehiteli konkurenco

 

 

 

Uprava LONa
 
 

 

dr. Imre Balogh, predsednik uprave

Imre Balogh je predsednik uprave LONa. Opravil je doktorat iz ekonomije na univerzi Corvinus v Budimpešti in se kasneje izobraževal na univerzi v Sussexu, univerzi Debrecem ter Wharton in na poslovni šoli Harvard. V svoji karieri je zasedal kar nekaj članstev v odborih, vključno s položaji predsednika oziroma generalnega direktorja. Svoje znanje o financah trenutno predaja naprej študentom poslovne šole Corvinus.

 

Igo Gruden, član uprave

Igo Gruden je član uprave LONa. Je izkušen direktor s funkcijami v upravah družb tako finančnega kot bančnega sektorja, ki so dosegale odlične rezultate. Ima večletne izkušnje in posebna znanja s področja finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb. Govori 4 tuje jezike, ima odlične komunikacijske kompetence in večkrat predava na različnih konferencah. Ima dobre delovne izkušnje tako v Sloveniji kot tujini. Veliko izkušenj ima kot član nadzornih svetov družb ter njihovih revizijskih in drugih komisij. Je tudi član nadzornega sveta v Petrolu in podpredsednik Košarkarske zveze Slovenija. 

Organizacijska struktura
 
 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Organizacijska struktura LONa

Nadzorni svet LONa
 
 
  • mag. Christoph Geymayer, predsednik nadzornega sveta (Izjava o neodvisnosti)
  • dr. Tomaž Kern, član nadzornega sveta (Izjava o neodvisnosti)
  • Milan Zaletel, član nadzornega sveta 
  • Mag. Uroš Vidović, član nadzornega sveta 
Etični kodeks
 
 

LON ima sprejet Kodeks etičnih in strokovnih standardov.

 

V njem so določena temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo vsi organi hranilnice in zaposleni, tako v poslovnem in osebnem odnosu do strank, sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev ter naravnega in družbenega okolja. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Kodeks etičnih in strokovnih standardov LONa