fbpx Videonadzor | LON

Hranilnica Lon d.d. (v nadaljevanju: LON) izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, kar prestavlja pravno podlago, skladno s 6 (f) členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in 77.členom ZVOP-2.

 

Zbrane podatke LON obdeluje v primerih zlorab, prevar ter kaznivih in drugih dejanj, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja. Izvajanje videonadzora se lahko izvaja tudi na način, stalnega spremljanja žive slike, odvisno od posamezne lokacije, kjer se izvaja videonadzor. O spremljanju dogajanja v živo, so posamezniki obveščeni z obvestilom na posamezni lokaciji.

 

Posnetke LON hrani 12 mesecev od njihovega nastanka.

 

LON ima zaposleno Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih, ki skrbi za varstvo osebnih podatkov in za posredovanje podrobnih informacij o izvajanju sistema varstva osebnih podatkov v LONu. Pravice in način njihovega uveljavljanja so podrobneje opisane v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih zasebnosti, ki so na voljo v vseh poslovalnicah LONa in na spletnem mestu LONa.

 

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je dosegljiv preko:

  • e-naslova: dpo@lon.si
  • pošte: DPO, Hranilnica LON d.d., Žanova 3, 4000 Kranj

 

Upravljavec osebnih podatkov:

 

Hranilnica LON d.d.

Žanova ulica 3

4000 Kranj

ID za DDV: SI40451372

Matična številka.: 5624908000