V LONu ravnamo v skladu z načeli odgovornosti, pravičnosti, učinkovitosti, transparentnosti, kakovosti, ravnanja v »dobri veri« ter spoštovanja dobrih poslovnih običajev v interakciji s poslovnimi partnerji, poslovnim in družbenim okoljem v katerem deluje, delničarji in zaposlenimi. 

 

Naše vrednote vključujemo v vse, kar počnemo. Stopamo v korak s časom, a obenem se zavedamo pomena trdnih temeljev poslovanja ter potrebe po zagotavljanju varnosti in donosnosti za naše komitente. 

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Povzetek politike upravljanja Hranilnice LON d.d.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Povzetek Politike o izboru in oceni primernosti članov upravljalnega organa v Hranilnici LON d.d.

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Finančni koledar za leto 2019