fbpx Certifikat Družini prijazno podjetje | LON

 

Vsi zaposleni v LONu imajo boljše možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, saj je LON že leta 2013 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se tako pridružili več kot 260 slovenskim podjetjem, ki se zavedajo pomena usklajenega poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

 

S pridobitvijo osnovnega certifikata smo se zavezali, da bomo vpeljali 14 ukrepov, ki predstavljajo obvezo za družbeno odgovorno ravnanje v prihodnje in hkrati priznanje za naše dosedanje delo in ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni, kar nam je tudi uspelo.

 

V letu 2017 je LON pridobil še polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki pomeni potrditev dosedanjega dela na tem področju, nove zaveze pri uresničevanju vrednot usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, hkrati pa prinaša nove ugodnosti za zaposlene v obliki 5 novih ukrepov.  

 

Slavnostna prireditev je potekala 13. decembra 2017 v Ljubljani, na kateri je Ekvilib Inštitut podelil osnovne in polne certifikate,  med katerimi je LON - https://www.facebook.com/LONslovenija/posts/782646455255982.

 

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja organizacije in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

 

Skozi svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih smo v LONu določili in uresničili izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja smo, s pomočjo zunanjega svetovalca, določili načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

 

Predstava Božična skrivnost za otroke zaposlenih ter obisk Božička, december 2019

 

Sprejeli smo 19 ukrepov, za katere vemo, da bodo še bolj doprinesli k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in h kakovostnejšemu ter učinkovitejšemu preživljanju prostega časa:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi 
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Postopno podaljševanje delovnega časa po starševski odsotnosti
 7. Otroški časovni bonus - vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Korporativno prostovoljstvo
 13. Oglaševanje enakih možnosti
 14. Otroci v organizaciji/podjetju   
 15. Obdaritev otrok zaposlenih
 16. Otroški časovni bonus
 17. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 18. Posojila in finančna pomoč
 19. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

          logotip_ess_slo.jpg