fbpx Strategija LONa | LON

 

   STRATEGIJA 2024 – 2026

 

  • Hranilnica LON je v decembru 2023 oblikovala strategijo rasti za naslednje tri letno strateško obdobje.
  • Poslovne aktivnosti bodo še naprej primarno usmerjene v poslovanje s prebivalstvom, nadgradnji ponudbe celovitih bančnih rešitev za posameznike in družine, samostojne podjetnike ter mikro in mala podjetja. Dinamičen razvoj poslovanja in poglobljen odnos s strankami se bo ohranil iz prejšnjega strateškega obdobja z uravnoteženo rastjo obsega poslovanja.
  • Ključni poslovni cilji so usmerjeni v nadaljnjo digitalizacijo poslovnih procesov, izboljšanje učinkovitosti poslovnih procesov, trajnostno financiranje in vpeljavo trajnostnih vidikov v poslovanje,  izboljšanje uporabniške izkušnje digitalnih storitev, preobrazbo poslovne znamke ter v zagotavljanje visoko motivacijskega delovnega okolja.
  • Načrtovane investicije so usmerjene predvsem v informacijsko tehnologijo, izobraževanje zaposlenih in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke.
  • Glavni finančni cilji so ohranjanje čiste dobičkonosnosti kapitala okoli 10%, zagotavljanje kapitalske ustreznosti v višini dveh odstotnih točk nad zahtevano regulatorno ustreznostjo in ohranjanje visoke likvidnosti. Kapital se bo povečal predvsem iz notranjih virov z vključitvijo letnega dobička, po potrebi pa bo dopolnjen s povečanjem kapitala, za kar imata uprava in NS pooblastilo skupščine v višini 7 milijonov evrov.

     

1200x300_logo1.png