Spremembe pri izvajanju plačil zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske Unije
Datum objave:
4. Januar 2021

 

Spoštovani,

Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije se od 1. 1. 2021 vsa plačila v in iz Združenega kraljestva obravnavajo kot neregulirana plačila oziroma plačila s tretjimi državami, kar pomeni spremembo pri zaračunanju plačil v evrski valuti.

Kako bo sprememba vplivala na vaše poslovanje po 1. 1. 2021? Posledice izstopa boste zaznali na naslednjih področjih:

  • Obračun provizij – za vsa plačila (kreditna, debetna in kartična) v vseh valutah, ki bodo usmerjena na banke v Združenem kraljestvu oziroma za vse prilive v vseh valutah, ki jih bomo prejeli iz banke v Združenem kraljestvu, bomo obračunali neregulirano provizijo za »tretje države«. To pomeni, da se izmenjava plačil z Združenim kraljestvom izenači z obravnavo plačil v/iz ZDA, BiH in druge ne-EGP države;
  • Navajanje podatkov na plačilnem nalogu – na vseh plačilih, izvršenih  v/iz »tretje države« je potrebno zagotoviti popolne podatke (račun/IBAN, naziv, naslov, država) plačnika/prejemnika. Banka pred knjiženjem transakcije podatke preveri in v primeru pomanjkljivih ali nesmiselnih podatkov transakcijo lahko tudi zavrne. Predlagamo popolno navajanje podatkov o prejemniku na vseh plačilih usmerjenih v »tretje države«. Nepopolne podatke na prilivni strani bomo preverjali z banko pošiljatelja, kar lahko pomeni zamudo pri odobritvi vašega računa. V primeru neodzivnosti banke plačnika oziroma plačnika lahko pride tudi do zavrnitve plačila. Predlagamo, da na to opozorite svoje poslovne partnerje;
  • Datum valute na plačilnih nalogih – banke v Združenem kraljestvu ostajajo v Single Euro Payments Area (SEPA), zato bomo vsa plačila na SEPA dosegljive banke v valuti EUR še vedno izvrševali preko plačilnega sistema SEPA in vam s tem zagotavljali datum valute pri prejemnikovi banki isti dan oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Plačila v vseh drugih valutah ostajajo valutirana na D+2;
  • Uporaba opcije stroškov – Standard plačilnega sistema SEPA zahteva izključno uporabo opcije »SHA«, za vse druge valute pa je možna uporaba vseh opcij »SHA«, »OUR« in »BEN«.

V primeru dodatnih vprašanj kontaktirajte svojega bančnega svetovalca, pokličite na 04 28 00 777 ali pošljite e-mail na info@lon.si.

 

Vaš LON