Sklic 40. skupščine delničarjev LONa
Datum objave:
26. April 2021

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 40. skupščino Hranilnice LON, ki bo v Kranju, dne 27. 5 .2021 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.

Več informacij je dostopnih v rubriki Za delničarje in vlagatelje.