Sklic 39. skupščine LONa
Datum objave:
13. November 2020

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi zahteve delničarja GIC Gradnje d.o.o. za sklic skupščine z dne 11.11.2020, skladno s 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi 33. člena Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 39. skupščino, ki bo dne 14. 12. 2020 ob 15. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Več informacij je dostopnih v rubriki Za delničarje in vlagatelje.