Sklepi 37. skupščine delničarjev
Datum objave:
28. Januar 2020

Hranilnica LON d. d., Kranj vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 37. skupščine, ki je bila izvedena

24. 1. 2020 na sedežu družbe. Vse informacije so zapisane v dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih.

news