fbpx Potekla veljavnost osebnega dokumenta? | LON
Potekla veljavnost osebnega dokumenta?
Datum objave:
29. Junij 2022

Osebni dokumenti imajo različno dobo veljavnosti. V kolikor vam je potekla veljavnost osebnega dokumenta, t.i. osebne izkaznice ali potnega lista, oziroma vam slednja poteče v prihodnjih dneh, vas vkljudno prosimo, da nam ga predložite: 

  • z obiskom LONove poslovne enote,
  • s pošiljanjem kopije (prednje in zadnje strani oziroma strani, s katere so razvidni podatki) na e-poštni naslov oi@lon.si,
  • s pošiljanjem kopije (prednje in zadnje strani oziroma strani, s katere so razvidni podatki) preko Komunikacijskega centra v elektronski banki eLON.

Za več informacij nas kontaktirajte na 04 28 00 777.

 


PRIPOROČILO: Na spletni strani Varni na internetu si preberite, kako varno poslati skeniran osebni dokument.


 

Kaj je osebni dokument?

Uradna identifikacijska (osebna) dokumenta za sklenitev poslovnega razmerja v LONu sta osebna izkaznica ali potni list.

 

Zakaj v LONu potrebujemo podatke iz vašega veljavnega osebnega dokumenta?

V LONu moramo skladno s področno zakonodajo (GDPR, ZPPDFT-2) skrbno spremljati poslovne aktivnosti, ki jih pri nas izvajajo stranke in s tem utemeljiti skladnost strankinega poslovanja. V okviru posodabljanja pridobljenih listin in podatkov ob sklenitvi poslovnega razmerja, moramo ponovno preveriti podatke o vašem osebnem imenu, naslovu stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvu ter številki, vrsti, nazivu izdajatelja, datumu izdaje in datumu poteka veljavnosti uradnega osebnega dokumenta oziroma podatke vašega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

 

Kakšne so lahko posledice, če LON ne razpolaga s posodobljenimi podatki stranke?

LON lahko enostransko prekine poslovno razmerje s stranko, če ta ne predloži zahtevanih podatkov in dokumentacije, ki se od stranke zahteva za zagotavljanje skladnosti z ukrepi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

 

Kako LON varuje vaše osebne podatke?

LON bo hranil kopije osebnih dokumentov najdlje pet let od njihove pridobitve in za hrambo teh kopij zagotovil njihovo varovanje z organizacijskimi, tehničnimi ter logično-tehničnimi postopki in ukrepi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podrobnejše informacije si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

 

 

V naprej se vam zahvaljujemo za predložitev posodobljenih osebnih dokumentov.

 

Vaš LON.