LON z uspešno dokapitalizacijo na poti do ponovne rasti
Datum objave:
30. Junij 2020

LON je 4.6.2020 začel s postopkom dokapitalizacije in 29.6.2020 tudi uspešno zaključil prvo fazo, ki daje programu obnove in nadaljnjemu razvoja LONa trdno podlago.

V dveh krogih so lahko obstoječi delničarji LONa uveljavili svoje predkupne pravice najprej po ceni 75 EUR na delnico, nato pa so imeli možnost še povečati svoj delež, medtem ko so se lahko ostali vlagatelji pridružili zavezujočim ponudbam v razponu cen od 75 EUR do 85 EUR za delnico.

V dveh vpisnih krogih so vpisali skupaj 35.672 novih delnic v skupni vrednosti 2.934.901,05 EUR od skupne emisijske vrednosti največ do 2.999.999,99 EUR. Za pravno svetovanje je v procesu dokapitalizacije skrbela Odvetniška družba Ilić & Partnerji, investicijski svetovalec pa je bila ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d..

Uspešna dokapitalizacija je, glede na trenutne razmere v gospodarstvu in ekonomiji, odličen rezultat in velik pokazatelj zaupanja obstoječih delničarjev ter novih vlagateljev v perspektivno prihodnost LONa in okrevanje slovenskega gospodarstva.

Obstoječa delničarja Otmar Zorn in podjetje Gic gradnje d.o.o. sta bistveno povečala svoj lastniški vložek, in sicer nad 10 % celotnega osnovnega kapitala. S povečanim slovenskim lastništvom sta okrepila LONovo vpetost tako v lokalno okolje kot tudi v mednarodno poslovanje in dala pozitiven signal vsem ostalim deležnikom.

Dokapitalizacija predstavlja pomemben mejnik v izvajanju temeljitega programa preobrazbe LONa. Kapitalska ustreznost je bila dosežena že konec prvega četrtletja letos, izpeljana je bila temeljita reorganizacija kadrov in procesov, okrepljen je bil notranji nadzor in kljub zmanjšanju stroškov ter števila zaposlenih se je dobra kakovost LONovega kreditnega portfelja ohranila.

Z uspešno dokapitalizacijo smo naredili pomemben korak na poti ponovne rasti. Ponovno bomo lahko uresničevali vse bančne potrebe tako obstoječih kot tudi novih komitentov.

Naša konkurenčna prednost je najboljši odnos s strankami, saj v LONu svoje stranke poznamo po imenu in za LONovce naše stranke niso samo številke. Svojim strankam bomo tako tudi v bodoče zagotavljali dober donos in celovit ter odličen bančni servis.

Julija bomo obeležili 28 let od začetka poslovanja. In tudi po 28. letih je LON še vedno stabilna bančna inštitucija z zadostnim kapitalom in resursi za nadaljnji razvoj.

 

news