Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki
Datum objave:
19. Marec 2021

 

2. aprila 2021 (Veliki petek) in 5. aprila 2021 (velikonočni ponedeljek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evroobmočja ne bomo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

 

2. aprila in 5. aprila bomo v LONu izvrševali le interni plačilni promet med računi znotraj banke. Vsi preostali plačilni nalogi, ki jih bomo prejeli v tem obdobju za domača plačila na račune pri drugih domačih bankah in čezmejna plačila, bodo izvršeni prvi naslednji delovni dan, v torek, 6. aprila 2021.

 

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 2. april 2021 bodo poravnani šele v torek, 6. aprila 2021, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil. V mednarodnem plačilnem prometu bo izvršitev nalogov z valuto 2. april in 5. april 2021 odvisna od urnika delovanja tujih bank.

 

V torek, 6. aprila 2021, bo LON zopet opravljal plačilni promet v polnem obsegu.

 

Izvrševanje takojšnjih plačil bo na omenjene dneve potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji. Več informacij o Fliku vključno z navodili za namestitev je na voljo na spletni strani www.flik.si.