fbpx Strokovni sodelavec za tveganja II M/Ž | LON

Področje kreditnih tveganj M/Ž

 

 

Kaj ti bomo zaupali:

 • stalno spremljanje upravljanja kreditnega portfelja hranilnice;
 • izdelava in dograjevanje metodologij, v skladu z zahtevami aktualne zakonodaje;
 • stalna skrb za izboljšanje postopka spremljanja in merjenja kreditnega tveganja;
 • priprava poročil (mesečnih, kvartalnih, letnih) upravi o izpostavljenosti hranilnice tveganjem in poročil za Banko Slovenije;
 • sodelovanje s sodelavci strokovnih služb hranilnice, vodstvenimi delavci hranilnice in sodelavci v poslovnih enotah hranilnice;
 • sodelovanje pri pripravi aktov s področja upravljanja s tveganji s poudarkom na kreditnih tveganjih (strategije, politike);
 • sodelovanje pri spremljanju drugih tveganj (obrestno, likvidnostno, operativno tveganje);
 • sodelovanje pri pripravi poročil iz naslova drugih tveganj;
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega.

 

Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:​

 • VII. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri;
 • vsaj 2 leti izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
 • poznavanje bančne regulative;
 • smisel za matematiko in statistiko;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • uporaba Microsoftovih orodij na višji ravni.

Želena znanja in sposobnosti:

 • sposobnost reševanja kompleksnih in zapletenih nalog;
 • sposobnost strukturiranega, analitičnega in kreativnega delovanja ter razmišljanja;
 • natančnost;
 • komunikativnost, sposobnost samostojnega in timskega dela;
 • hitra odzivnost, organiziranost, samoiniciativnost in visoka motiviranost;
 • veselje do dela z ljudmi in dojemljivost za spremembe.

 

Pri nas boste deležni:

 • pogodbe za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev;
 • dela v dinamičnem in kreativnem timu dobrih referenc;
 • izmenjave znanj in izkušenj;
 • priložnost za poklicni razvoj in strokovo uveljavitev;
 • dela v Družini prijaznemu podjetju (polni certifikat DPP).

 

Kraj dela: Kranj

 

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

 

Kandidate vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom posredujejo na elektronski naslov kadri@lon.si, najpozneje do 10.6.2022 z obveznim pripisom »Str. sodelavec za tveganja II«.

 

V postopku selekcije bomo kandidate pozvali tudi k predložitvi Potrdila o nekaznovanosti in Potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku.