Opis predvidenih del in nalog:

 • sodelovanje pri pripravi internih navodil in pravilnikov;
 • spremljava in izterjava transakcijskih računov za fizične osebe, pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike; od odprtja transakcijskega računa, unovčenja zavarovanj do zaključka posla oz. do predaje dokumentacije v nadaljnjo izterjavo;
 • unovčevanje inštrumentov zavarovanja plačil (menice), ki jih predlagajo upniki v breme TRR-jev komitentov hranilnice, od pregleda dokumentacije do zaključka postopka;
 • posredovanje zahtevanih podatkov pristojnim institucijam skladno z veljavno zakonodajo;
 • skrb za usklajeno delovanje analitične evidence z glavno knjigo;
 • druga dela v skladu s potrebami izvajanja delovnih procesov v OE oziroma po nalogu nadrejenega.

 

 

Od novega sodelavca pričakujemo:

 • VI. ali V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri;
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
 • poznavanje aplikativne podpore HIBIS;
 • dobro računalniško pismenost in poznavanje računalniških orodij MS Office v okolju Windows.

 

 

Ljudje, ki vas poznajo, za vas pravijo, da ste:

 • odličen organizator dela;
 • prijazen in optimistično naravnan;
 • izredno komunikativen;
 • samostojen in poln idej;
 • zanesljiv in pošten;
 • tismko naravnan;
 • navdušen nad novimi izzivi ter delom z ljudmi.

 

Pri nas boste deležni:

 • pogodbe za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
 • delovne mize v najnovešji poslovni stavbi v Kranju;
 • parkirišča v garažni hiši poslovne stavbe;
 • delovnih izzivov in dobre reference;
 • izmenjave znanj in izkušenj;
 • možnosti napredovanja;
 • dela v Družini prijaznemu podjetju (polni certifikat DPP).
 • Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

 

 

Kako se prijavite na delovno mesto?

Spremno pismo s priloženim CV-jem (Europass) ter dokazilom o pridobljeni stopnji izobrazbe pošljite na e-naslov edita.blazic@lon.si, s pripisom »Referent spremljave bančnih poslov in izterjave«, najkasneje do 24. 2. 2019.

 

V postopku selekcije bomo kandidate pozvali tudi k predložitvi Potrdila o nekaznovanosti in Potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku.