fbpx Pooblaščenec za zagotavljanje skladnosti poslovanja | LON
Si željan/ -na novih kariernih izzivov? Pridruži se ekipi LONa kot Pooblaščenec za zagotavljanje skladnosti poslovanja.

Vaše delo bo obsegalo:

 • ugotavljanje in spremljanje tveganja skladnosti poslovanja LONa;
 • svetovanje in podpora upravi in zaposlenim glede zagotavljanja skladnosti poslovanja;
 • zagotavljanje standardov in izvajanje obveznosti, določenih v veljavnih predpisih in internih aktih iz področja skladnosti poslovanja, to je predvsem v Politiki skladnosti poslovanja ter obravnavo stopnjevanih ali zahtevnejših pritožb ter skrbništvo sistema obveščanja o kršitvah, Kodeksa poslovnega ravnanja in etike, ipd;
 • izvajanje preiskav o morebitnih kršitvah Politike skladnosti poslovanja;
 • preglede skladnosti internih aktov ter pripravo predlogov splošnih aktov, navodil in obrazcev iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja;
 • izobraževanje zaposlenih in sodelovanje pri strokovnem usposabljanju sodelavcev s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja;
 • spremljanje aktivnosti (vključno s kršitvami) in zaposlenih glede izvajanja obveznosti, določenih z internimi akti iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja;
 • pripravo predlogov za nadaljnji razvoj, organizacijo in delovanje funkcije skladnosti poslovanja v LONu, glede na zahteve veljavnih predpisov in smernic;
 • pripravo letnega načrta dela funkcije skladnosti poslovanja;
 • redno in izredno poročanje upravljalnemu organu LONa in po potrebi posameznim organizacijskim enotam o tveganjih in aktivnostih iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja in o delovanju zaposlenih v skladu s sprejetimi internimi akti;
 • vzpostavitev in upravljanje relevantnih evidenc iz vsebin funkcije skladnosti poslovanja.

 

Od vas pričakujemo:

 • VII. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali pravne smeri;
 • najmanj 4 leta bančnih izkušenj;
 • odlično znanje angleškega jezika;
 • dobro računalniško pismenost in poznavanje računalniških orodij MS Office v okolju Windows.

 

Želena znanja in sposobnosti:

 • sposobnost reševanja kompleksnih in zapletenih nalog;
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti, samostojnost, odločnost in prodornost, sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja ter presojanja in celovitost videnja problemov;
 • visoki etični standardi in samoiniciativnost;
 • veselje do dela z ljudmi in dojemljivost za spremembe.

 
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s:

 • poznavanje področja poslovanja banke in zakonskih predpisov, ki urejajo poslovanje banke;
 • poznavanje standardov in najboljših praks s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja.

 

Pri nas boste deležni:

 • pogodbe za nedoločen čas s polnim delovnim časom na sedežu LONa v Kranju;
 • dela v dinamičnem in kreativnem timu dobrih referenc;
 • izmenjave znanj in izkušenj;
 • priložnost za poklicni razvoj in strokovno uveljavitev;
 • dela v Družini prijaznemu podjetju (polni certifikat DPP)

 

Ostali pogoji:

 • izpolnjeno spremno pismo ter motivacijsko pismo (Europass);
 • priloženo dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe.

 

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

 

Kandidate vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom posredujejo na elektronski naslov kadri@lon.si. najpozneje do 25.12.2019 z obveznim pripisom »Pooblaščenec za zagotavljanje skladnosti poslovanja (m/ž)«.