Sprememba v nadzornem sveta LONa
Datum objave:
1. Marec 2018

Dosedanji predsednik nadzornega sveta LONa, mag. Srečko Kenda je dne 1. 3. 2018 iz osebnih razlogov odstopil z mesta predsednika in člana nadzornega sveta LONa .

 

Poslovanje LONa ob tej spremembi poteka nemoteno. Vodstvo banke, ki bo v naslednjih mesecih predvidoma okrepljeno z dodatnim članom uprave, nadaljuje z osredotočenim delom na strateških ter operativnih prioritetah banke. Prvi cilj LONa je kapitalska trdnost, ki je temelj za nadaljnji razvoj in rast. Ključni nalogi sta skrb za pozitivno poslovanje in dokapitalizacija, začetek katere je predviden ob koncu marca 2018.

 

Štiri članski nadzorni svet nemoteno opravlja svojo funkcijo in deluje skladno z Zakonom o bančništvu, Zakonom o gospodarskih družbah ter drugo zakonodajo in predpisi. Na naslednji seji bo nadzorni svet izmed svojih članov predvidoma izvolil novega predsednika.

 

Pomembna  sprememba za LON prihaja tudi 30. marca 2018, ko se bo iz hranilnice dokončno preoblikoval v banko. LON ob tem, da si najprej prizadeva za svoje stranke in sodelavce, napreduje tudi v smeri cilja izgradnje boljše organizacije: banke, ki se razvija v skladu s sodobnimi trendi v bančni in finančni industriji, banke, ki povečuje tržni delež in banke, ki ustvarja pozitiven učinek za svoje komitente, zaposlene, delničarje in širšo skupnost.

 

Nadzorni svet in uprava LONa

news