Sklic 33. skupščine Hranilnice LON
Datum objave:
3. April 2018

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi zahteve delničarja Alea Iacta d.o.o. za sklic skupščine z dne 13. 3. 2018, skladno s 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi 33. člena Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 33. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo v Kranju, dne 8.5.2018 ob 16. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Več informacij je dostopnih v rubriki Za delničarje in vlagatelje.

news