Preklic sklica 31. skupščine in sklica ločenega zasedanja in glasovanja ter njun ponovni sklic
Datum objave:
11. Maj 2017

Obveščamo vas, da z namenom pravočasne objave sklica skupščine po 4. odstavku 296. člena ZGD-1, uprava Hranilnice LON d.d., Kranj preklicuje sklic 31. skupščine in sklic ločenega zasedanja in glasovanja imetnikov prednostnih delnic razreda A na 31. skupščini Hranilnice LON d.d., Kranj, ki sta bila sklicana za dan 9.6.2017, ter objavljena dne 10.5.2017 na Ajpes in spletnem naslovu hranilnice www.lon.si.


Uprava hranilnice na podlagi sklepa uprave objavlja ponoven sklic 31. skupščine in sklic ločenega zasedanja in glasovanja imetnikov prednostnih delnic razreda A na 31. skupščini Hranilnice LON d.d., Kranj z enakim dnevnim redom za ponedeljek, dne 12.6.2017 ob 12. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.


Obvestilo o preklicu sklica skupščine in ločenega zasedanja skupščine ter ponovni sklic skupščine in ločenega zasedanja je objavljen tudi na spletni strani Ajpes.

 

Ponoven sklic skupščine in sklic ločenega zasedanja, celotno gradivo za skupščino in za ločeno zasedanje imetnikov prednostnih delnic ter obrazec za prijavo na skupščino in ločeno zasedanje so za delničarje dostopni v rubriki Za delničarje in vlagatelje, na povezavi Skupščine Hranilnice LON

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Preklic sklica 31. skupščine in ločenega zasedanja in glasovanja imetnikov prednostnih delnic in njun ponoven sklic

 

news