Ponudba delnic Hranilnice LON d.d. javnosti
Datum objave:
6. Oktober 2017

Hranilnica LON d.d. (»LON«) zainteresirano javnost obvešča, da bo v torek, 10.10.2017 začela z javno ponudbo novih delnic LONa, s katero želi zagotoviti potreben kapital za vzdržno poslovanje in zadostiti regulatornim kapitalskim zahtevam.

 

Predmet ponudbe je največ 10.000 novih prednostnih imenskih prosto prenosljivih delnic LONa , ki z obstoječimi delnicami LONa z oznako LONP in ISIN kodo SI0021200454 tvorijo isti razred, in sicer v skupni emisijski vrednosti največ 990.000,00 EUR.  

 

Ponudba bo potekala na podlagi poenostavljenega Prospekta, ki ga je z odločbo št. 40200-7/2017-5 z dne 4. 10. 2017 potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev. Prospekt je objavljen na spletni strani LONa, dostopen pa je tudi v fizični obliki na vpisnem mestu, to je na poslovnem naslovu ALTE Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, kjer bo potekalo vpisovanje Novih delnic.

 

 

 

news