Obvestilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
Datum objave:
4. Januar 2018

Odbor za finančno stabilnost (OFS) uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če kupujejo, hranijo ali vlagajo v virtualne valute.

 

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Virtualne valute in med njimi tudi kripto valute so oblika nereguliranega digitalnega zapisa vrednosti, ki ga ne izda in zanj ne jamči centralna banka ali drug državni organ.

 

Virtualne valute niso zakonito plačilno sredstvo,  zato je njihova sprejemljivost precej omejena, zaradi volatilnosti cen virtualnih valut pa je na splošno omejena tudi njihova uporabnost kot sredstva menjave. Deležniki shem virtualnih valut, ki v Sloveniji omogočajo nakup (npr. menjalne platforme), hranjenje (npr. ponudniki digitalnih denarnic) in trgovanje z virtualnimi valutami, niso sistemsko regulirani in nadzorovani.

 

Vse pogosteje se pojavlja tudi zbiranje sredstev z izdajo žetonov (angl. initial coin offering ali ICO), katerih nakup je najpogosteje mogoč s kripto valutami. Obseg in verodostojnost informacij o projektu, postopek zbiranja sredstev preko ICO in izdaja žetonov prav tako niso sistemsko regulirani in nadzorovani.

 

Tehnološke inovacije, vključno s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, so s stališča razvoja gospodarstva dobrodošle. Ne glede na to pa se morajo vlagatelji v virtualne valute in druge oblike žetonov, ki so predmet ICO, zavedati posebnosti takšnega investiranja in pretehtati, ali prevzeta tveganja ustrezajo njihovim osebnim preferencam in naložbenim ciljem. Tudi če se dobro informirani potrošnik odloči za tovrsten posel, je priporočljivo, da sredstva vloži v obsegu, ki zanj ne predstavlja prevelike izpostavljenosti.

 

Celotno opozorilo je objavljeno na strani Odbora za finančno stabilnost Banke Slovenije.

news