Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki
Datum objave:
9. April 2019

19. aprila 2019 (Veliki petek) in 22. aprila 2019 (velikonočni ponedeljek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evroobmočja ne bomo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2.

 

19. aprila bomo v LONu izvrševali le interni plačilni promet med računi znotraj banke. Vsi preostali plačilni nalogi, ki jih bomo prejeli v tem obdobju za domača plačila na račune pri drugih domačih bankah in čezmejna plačila, bodo izvršeni prvi naslednji delovni dan, v torek, 23. aprila 2019. Prav tako bodo v torek izvršeni vsi nalogi, ki ste jih že poslali v LON z datumom valute 19. april ali 22. april 2019.

 

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 19. april 2019 bodo poravnani šele v torek, 23. aprila 2019, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

 

V mednarodnem plačilnem prometu bo izvršitev nalogov z valuto 19. april in 22. april 2019 odvisna od urnika delovanja tujih bank.

 

V torek, 23. aprila 2019, bo LON zopet opravljal plačilni promet v polnem obsegu.

news