Informacija o 34. skupščini delničarjev LONa
Datum objave:
10. Julij 2018

V ponedeljek, 9. julija 2018 je v Kranju na sedežu LONa potekalo zasedanje 34. redne Skupščine Hranilnice LON d.d., Kranj na kateri so bili delničarji seznanjeni z letnim poročilom o poslovanju LONa, poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2017 in z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2017

 

Skupščina je sprejela predlagano točko o imenovanju pooblaščene revizijske družbe BDO revizija d.o.o. za revidiranje letnega poročila LONa za poslovna leta od 2018 do 2020.

 

Skupščina je potrdila novega člana nadzornega sveta mag. Antona Ropa, podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 ter odločila o uporabi bilančnega dobička za leto 2017.

 

LON d. d.

Kranj, 10.7.2018

news