fbpx Družbena odgovornost | LON

LON z družbeno odgovornim ravnanjem prispeva k trajnostnem razvoju, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja in skrbi, da je integriran v celotno organizacijo ter se izvaja v vseh odnosih.

 

V LONu se zavedamo, da sta kredibilnost in ugled finančne inštitucije, tako doma kot na tujem, odvisna od mnenja, ki si ga javnost ustvari o nas. Pozitivno mnenje, poleg poštenega in odgovornega delovanja, dodatno spodbuja neprestana, transparentna, korektna in pravočasna komunikacija. S sprejetjem Kodeksa je LON postal transparentna družba, ki je dolžna odkrito, pregledno in v skladu s pravili Ljubljanske borze ter Zakona o trgu finančnih instrumentov komunicirati z javnostjo.

 

Temeljna naloga Službe marketinga in komuniciranja je v strokovno primernem, resničnem in ažurnem podajanju informacij o LONu, njeni ponudbi in poslovanju tako zaposlenim kot strankam, vlagateljem, poslovnim partnerjem, medijem in ostali javnosti.

 

Proaktivnost in odkritost pri informiranju vseh deležnikov družbe postavlja organizacijo med zaupanja vredna podjetja. Za prepoznavnost LONa je treba neprestano in profesionalno izvajati aktivnosti na področju odnosov z javnostmi. 

 

Odgovornost do potrošnikov

Naše obstoječe in potencialne stranke redno obveščamo o novostih, ponudbi in spremembah, Izogibamo se nedovoljeni cenovni diskriminaciji, spoštujemo predpise in regulativo, omogočamo lahko pot za podajo pritožbe in hitro rešujemo reklamacije, nudimo finančne nasvete in strankam pomagamo pri sprejemanju za njih najbolj primernih finančnih odločitev.

 

 

Odgovornost do zaposlenih

Odgovornost do zaposlenih je pomemben del LONove družbene odgovornosti. Zaposleni so ambasadorji blagovne znamke in »živa vizitka« LONa. Soustvarjajo podobo družbe, vplivajo na njen ugled v okolju, ustvarjajo in spreminjajo percepcijo zunanjih deležnikov.

 

LON spodbuja osebni in strokovni razvoj zaposlenih, skrbi za zdravje zaposlenih in zagotavlja varstvo pri delu, skrbi za neformalna druženja zaposlenih izven delovnega časa in pa odkrito komunicira z vsemi zaposlenimi. Za ustvarjanje pozitivne klime in dobre poslovne kulture, ki sta gonili razvoja in napredka, je nepretrgana, odkrita in predvsem dvosmerna komunikacija v kolektivu odločilna. Zaposleni takoj, ko je mogoče, dobijo informacije o poslovnih in drugih dogodkih, spremenjenih pogojih poslovanja in vplivu dogodkov iz okolja, ki lahko pomembneje vplivajo na pravni in finančni položaj družbe in se lahko štejejo kot notranje informacije.

 

Odgovornost do medijev

Ves čas stremimo k poštenim, odkritim in kakovostnim odnosom z mediji, za katere se zavedamo, da so pomemben člen med LONom in našimi uporabniki, saj njihovo pravilno informiranje pomaga pri ohranjanju pozitivne in predvsem resnične podobe LONa.

 

Komuniciranje je razumljivo, jedrnato in pozitivno. Informacije so napisane tako, da jih prejemnik razume, hkrati pa predstavljajo resnično sliko trenutne situacije ali obravnavane tematike. Na novinarska vprašanja vedno podajamo ažurne, relevantne in izčrpne informacije. Prek izjav za javnosti in objavami na naši spletni strani obveščamo širšo javnost o poslovnih rezultatih, pomembnejših dogodkih v LONu in poslovnih odločitvah.

 

Komuniciranje z delničarji in finančno javnostjo

Vlagatelje obveščamo pisno preko navadne pošte in z obvestili preko spletne strani in oglasne table v poslovnih enotah. Informacije, ki so namenjene vlagateljem, se nanašajo predvsem na poslovne rezultate, procese dokapitalizacij in nakupa oz. prodaje delnic.

 

Odgovornost do poslovnih partnerjev in dobaviteljev

V skladu s svojimi vrednotami gradimo medsebojne odnose v okolju, kjer delujemo. Prepoznavanje vseh deležnikov družbe in transparentna, dvosmerna komunikacija z njimi je eden od ključev našega delovanja. Prevzemamo odgovornost za svoja dejanja in izpolnjujemo dogovore. Odnose s poslovnimi partnerji utrjujemo na različnih konferencah in prek strokovnih stikov.

 

Komuniciranje z zunanjimi deležniki družbe je namenjeno obveščanju in osveščanju. Krepi ugled družbe, vpliva na oblikovanje tržne vrednosti delnice, pridobiva nove vlagatelje, kadre in partnerje in ne nazadnje vpliva na doseganje zastavljenih ciljev družbe. 

 

Odgovornost  do okolja

Ekološka naravnanost je vodilo LONa saj za okolje skrbimo na različne načine. Na eni strani gre za posredno skrb za širše okolje prek ozaveščanja naših zaposlenih, na drugi strani pa za neposredno skrb v smislu varovanja okolja.

 

Imamo vpeljan istem ločenega zbiranja odpadkov. Zbiramo tudi prazne kartuše, časopisni papir in plastične zamaške, ki jih naprej posredujemo v dobrodelne namene.

 

Poslovna stavba v Kranju predstavlja korak bližje k bolj zelenemu okolju v katerem živimo, poslovni prostori pa omogočajo prijetno, svetlo, stimulativno delovno okolje, ki je prijazno do narave. Imamo energetsko varčen objekt z zeleno streho, uporabljamo LED razsvetljavo. Za ogrevanje in hlajenje uporabljamo vodo, ki jo s toplotno črpalko črpamo iz vodne vrtine.

 

Reklamne letake tiskamo na FSC papir, kar pomeni, da je okolju prijazen in zagotavlja končnemu uporabniku, da so les in lesni izdelki sledljivi do izvora. Tako delno skrbimo za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

 

Sponzorstva in donacije

Zavedamo se pomembnosti podpiranja družbeno odgovornih projektov in organizacij. Menimo, da zadnji, a zelo pomemben delček v mozaik poslovnega uspeha doda prav socialno – družbena komponenta v delovanju LONa. 

 

Ves čas poskušamo ostati zavezani preprosti filozofiji sožitja z ožjim in širšim okoljem, v katerem tako delujemo z vzajemnimi koristmi vseh partnerjev. 

 

Sponzorska in donatorska sredstva namenjamo tako humanitarnemu kot kulturnemu, športnemu in družbeno-socialnemu področju. Podprli smo veliko različnih projektov, kot so Rdeči noski, Projekt Botrstvo, Zvezo prijateljev mladine, Klub študentskih družin SlovenijeZdruženje Europa donna, Županov tek Kranj, Fundacijo Vincenca Drakslerja, Teden mladih Kranj, Foto Fest Kranj, Deželakovi podvigi pri Radio 1, več lokalnih čistilnih akcij, različne lokalne športne teke in turnirje, športna društva, študentske klube, taborniška združenja,… LON je tudi ponosni sponzor slovenskega kluba HK Olimpija. V omenjene projekte se vključujemo po naših zmožnostih, saj želimo z več manjšimi posameznimi donacijami razpršiti sredstva in na ta način pomagati večjemu številu organizacij in posameznikov.

 

Želimo biti del spremembe, zato celotna ekipa LONa zbira prazne kartuše, časopisni papir in plastične zamaške, ki jih naprej posredujemo v dobrodelne namene. Resno jemljemo odgovornost do našega okolja, zato vzdržujemo sistem ločenega zbiranja odpadkov in pazimo pri porabi papirja.