fbpx LON prihodnost | LON

Naložbe so osebna odločitev, in pomembno je, da jih prilagodite svojim potrebam in ciljem. Premišljene naložbene odločitve so ključne ne le za lastno finančno varnost ampak tudi za blaginjo vaših najbližjih.

 

Kaj vse morate vedeti o zavarovanju?

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje LON Prihodnost je produkt, ki vam pomaga oplemenititi privarčevana sredstva in hkrati poskrbeti za večjo varnost vas in vaših najbližjih.

 

Kakšne so prednosti sklenitve zavarovanja?

 

 • Zavarovanje je sestavljeno iz naložbenega in zavarovalnega dela,
 • Naložbe v skladih lahko prinašajo potencialno višje donose,
 • Individualna izbira naložbenega portfelja,
 • Zavarovanje tako za primer smrti kot tudi nezgodne smrti z izplačilom zavarovalne vsote za smrt in vrednosti premoženja,
 • zavarovanje za primer nezgodne invalidnosti,
 • po 10-ih letih trajanja zavarovanja je izplačilo oproščeno davka od dohodka iz življenjskega zavarovanja, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba,
 • izplačilo v primeru smrti ni obdavčeno,
 • možnost dodatnih enkratnih vplačil na obstoječe zavarovanje,
 • možnost predčasnega izplačila v obliki predujma do največ 80% vrednosti premoženja po polici,
 • izplačilo v primeru smrti zavarovanca ni obdavčeno.

 

Kaj pa značilnosti zavarovanja?

 

 • Zavarovalna doba – 10 let
 • Pristopna starost zavarovanca – od 18 do 80 let
 • obvezno začetno vplačilo ob sklenitvi zavarovanja v višini najmanj 3.000,00 EUR in mesečno plačevanje redne premije v višini najmanj 30 EUR
 • v primeru doživetja se lahko upravičenec odloči za izplačilo privarčevanih sredstev najkasneje pet (5) let po poteku zavarovanja;
 • višina zavarovalne vsote za smrt je odvisna od pristopne starosti zavarovanca
 • zavarovanje se sklene brez vprašalnika o zdravstvenem stanju in življenjskem slogu zavarovanca in brez zdravniškega pregleda zavarovanca
 • zavarovanec je lahko zavarovan z največ z dvema policama omenjenega zavarovanja,

 

Pomembni dokumenti:

 

Predstavitvena mapa Naložbenega življenjskega zavarovanja - LON Prihodnost (skupaj s splošnimi pogoji)

 

Hranilnica LON d.d., nastopa v vlogi zavarovalnega zastopnika, in strankam omogoča sklenitev zavarovanj v sodelovanju z Zavarovalnico Sava d.d..

 

Odločil sem se, da sklenem zavarovanje. Katere dokumente potrebujem?

 • le osebni dokument
 • in davčno številko

 

Zavarovanje lahko sklenete v vseh poslovalnicah Hranilnice LON.

 

Register zavarovalnih zastopnikov