fbpx Odlog plačila kredita | LON

Dne 12.03.2020 je bila v Republiki Slovenija zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom virusa COVID-19 razglašena epidemija. Z namenom ublažitve posledic epidemije je bil sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK; objavljen dne 28.03.2020 v Ur.L RS, št. 36/20), na podlagi katerega lahko kreditojemalec zaprosi za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo, če zaradi posledic epidemije ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi. Odlog poplačila kreditnih obveznosti se lahko odobri za obdobje do 12 mesecev. Podrobnosti o pogojih odloga plačila so določene v zakonu, ki ga lahko vpogledate na tej povezavi.

 

V LONu smo pripravili vse potrebno za pričetek izvajanja zakona. Če ste naš kreditojemalec in zaradi posledic epidemije ne morete zagotavljati rednega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, vam predlagamo, da kontaktirate svojega poslovnega skrbnika ali svojo matično enoto oz pokličete na številko 04 28 00 777. Poslali vam bomo vlogo in vas vodili skozi celoten postopek. Izpolnjeno vlogo boste vrnili preko emaila svojemu poslovnemu skrbniku ali svoji poslovni enoti oz poslali z navadno pošto na naslov LON d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj. Obisk poslovalnice v tem primeru ni potreben.

 

Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe nam morate podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, zakon pa velja 18 mesecev od prenehanja epidemije.

 

Kontaktirate svojega poslovnega skrbnika ali pokličite 04 28 00 777 (vsak delovnik od 8:30 do 16:00), kjer vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.

 

 

Pogosta vprašanja

1. Kdo lahko odda vlogo in uveljavlja odlog plačila?

Vlogo lahko oddate vsi kreditojemalci, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Fizična oseba lahko uveljavlja odlog plačila kredita, če zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko in da na dan razglasitve epidemije (12. 3. 2020) ni imela neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova kredita.

 

Pravna oseba je upravičena do odloga plačila kredita, če bi mu plačilo kreditnih obveznosti po kreditni pogodbi povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe in če ima na dan 31. 12. 2019 poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma mu je bilo v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh (o čemer se banki na njeno zahtevo zavezuje predložiti ustrezna dokazila).

 

2. Kakšen je postopek?

Natančno preberite navodila in pravilno izpolnite vlogo in pošljite svojemu poslovnemu skrbniku ali z navadno pošto na naslov LON d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj, s pripisom »Za moratorij«. Obisk poslovalnice v tem primeru ni potreben.

 

Pravne osebe morajo izpolnjeni vlogi dodati še opis poslovnega položaja, ki je nastal iz naslova posledic epidemije ter izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma da mu je bilo v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh (o čemer se banki na njeno zahtevo zavezuje predložiti ustrezna dokazila).

 

3. V kakšnem času bo vloga odobravana in rešena?

Za odlog se bo sklenil dodatek k pogodbi. Trudili se bomo, da bo vse skupaj urejeno  v najkrajšem možnem času.

 

4. Kakšno je nadomestilo za pripravo odloga plačila?

Nadomestilo za pripravo odloga plačila znaša:

  • Za potrošnike: 0,30 % od odobrene glavnice kredita, vendar ne manj kot 20,00 EUR in ne več kot 200,00 EUR,
  • Za podjetja: 0,30 % od odobrene glavnice kredita, vendar ne manj kot 50,00 EUR in ne več kot 500,00 EUR.

 

5. Ali morajo k sklenitvi dodatka pristopiti tudi poroki oz zastavitelji?

Ne. Zakon določa samo sklenitev (podpis) dodatka med banko in kreditojemalcem. Vendar pa velja sklenjeni dodatek tudi za vse ostale pogodbene stranke iz kreditne pogodbe.

 

6. Kako je z ostalimi zapadlimi terjatvami?

Zapadle terjatve pred 12.3.2020 niso in ne morejo biti predmet odloga.

 

7. Ali lahko oddamo vlogo za nazaj – torej ali boste odlog dejansko izvajali za nazaj ali le za zapadle obveznosti od meseca v katerem bo kreditojemalec podal vlogo za odlog naprej?

DA, tudi za obveznosti, ki so zapadle po 12.3.2020 in do dneva prejema vloge še niso bile poravnane.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

LON svetuje