fbpx LON

Zanimate se za najem kredita s spremenljivo obrestno mero. Pred dokončno odločitvijo o najemu kredita bi vas radi ponovno opozorili na tveganja, povezana z referenčno obrestno mero (6-mesečni EURIBOR).

 

Spremenljiva obrestna mera je v LON banka sestavljena iz referenčne obrestne mere (6-mesečni EURIBOR) in nespremenljivega pribitka.

 

Obrestna mera je spremenljiva, kar pomeni, da se lahko zaradi dviga obrestne mere skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik občutno poveča.

 

EURIBOR je kratica za EURo InterBank Offered Rate, ki predstavlja obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evroobmočja. Izračunava se dnevno na podlagi ponudb za sklepanje medbančnih depozitov v evrih različnih ročnosti (npr. 1 teden, 1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev, 12 mesecev) s strani izbranega vzorca pomembnih evropskih bank. Vrednost EURIBOR-ja objavlja »Banking Federation of the European Union« na ustrezni strani informacijskega sistema Reuters pod oznako EURIBOR1 vsak dan okoli 11. ure po srednjeevropskem času oziroma na morebiten drug način. - http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-1-month.asp

 

Začetna obrestna mera kredita se izračuna po formuli obrestne mere kredita na dan odobritve kredita, pri čemer velja kot referenčna obrestna mera 6-mesečni EURIBOR, ki je določen dva delovna dneva pred mesecem, v katerem je kredit odobren.

 

6-mesečni EURIBOR se za potrebe ponovne določitve anuitet spreminja 1. 1. in 1. 7. vsako leto, takrat pa LON banka tudi obvesti potrošnika o spremenjeni mesečni anuiteti.

 

V primeru negativnega EURIBOR-ja se upošteva vrednost EURIBOR-ja 0,00 %. V obdobju takega znižanja se kredit obrestuje po obrestni meri v višini dogovorjenega pribitka k obrestni meri.

 

Radi bi vas opozorili, da se vrednost EURIBOR-ja spreminja in lahko v dobi odplačevanja kredita pride do velikih sprememb. V kolikor vrednost EURIBOR-ja raste (pada) pomeni, da raste (pada) tudi višina vaše anuitete.

 

Za boljše razumevanje nihanja vrednosti EURIBOR-ja vam v grafu predstavljamo desetletno gibanje vrednosti EURIBOR-ja, in sicer za obdobje od februarja 2007 do februarja 2017. Podatki o vrednostih referenčne obrestne mere EURIBOR so pridobljeni na javni spletni strani http://www.euribor-rates.eu.

 

Iz grafa je razvidno, da je EURIBOR v opazovanem obdobju dosegel najvišjo vrednost v oktobru 2008, in sicer je znašal 5,32 %, najnižjo vrednost pa je dosegel v zadnjem navedenem obdobju, t.j. februarja 2017, ko je znašal -0,24 %. Razvidno je, da gre za precejšnja nihanja vrednosti, kar pomeni tudi precejšnje spremembe v višini anuitete.

 

Predstavitveni primer kredita s spremenljivo obrestno mero

V januarju 2004 ste najeli stanovanjski kredit v višini 100.000,00 EUR z odplačilno dobo 240 mesecev (20 let). Ob odobritvi kredita je znašala obrestna mera, ki je bila sestavljena iz 6 mesečnega EURIBOR-ja (2,15 %) in nespremenljivega pogodbenega pribitka v višini 2,30 %, 4,45 % letno. Mesečna anuiteta je bila 630,01 EUR.

 

V juliju 2004 se je na novo izračunal 6-mesečni EURIBOR, ki je bil 2,18 %. Tako se je spremenila vaša pogodbena obrestna mera najetega stanovanjskega kredita, ki je bila skupaj 4,48 % letno. Posledično se je mesečna anuiteta spremenila na 631,75 EUR (zvišala za 1,74 EUR oz. 0,16 %).

 

V juliju 2008 (10. polletje) je 6-mesečni EURIBOR dosegel najvišjo raven v obdobju odplačevanja kredita, in sicer 5,12 %. Tako se je ponovno spremenila vaša pogodbena obrestna mera najetega stanovanjskega kredita, ki je bila skupaj 7,42 % letno. Posledično se je mesečna anuiteta spremenila na 777,30 EUR (zvišala za 147,29 EUR oz. 23 % na začetno anuiteto).

 

Za izračun smo vzeli vrednosti EURIBOR-ja obdobja od januarja 2004 do februarja 2017, saj smo vam želeli prikazati stroške, ki bi jih z najetim kreditom imeli v tem obdobju. Tako vidimo dejansko višino naše anuitete, ki je bila v 10. polletju višja za 147,29 EUR oziroma 23 % od začetne anuitete, na podlagi katere ste se pravzaprav odločali, ali si kredit lahko privoščite ali ne.

 

Tabela 1: Sprememba anuitete zaradi spremembe vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na najbližjo poslovalnico LON, kjer vam bodo naši izkušeni strokovnjaki svetovali pri najetju stanovanjskega kredita.