Najugodnejši in najbolj prilagodljiv LONov stanovanjski kredit

Najugodnejši stanovanjski kredit

Želite sanjsko stanovanje?

V Hranilnici LON se zavedamo, da je nakup nepremičnine pomemben korak v življenju vsakega posameznika.


Zato smo pripravili izredno prilagodljiv in ugoden stanovanjski kredit z različnimi ročnostmi odplačila do 20 let ter najboljšimi obrestnimi merami.

 

Prednosti:

  • možnost odloga plačila za 6 mesecev (t.i. začetek vračanja kredita se lahko prestavi za 6 mesecev),
  • možnost 'naknadne' zastave stanovanja, ki se kupuje, če bo kupljeno na dražbi in bo šele naknadno lahko razbremenjeno starih hipotek,
  • možnost 'prilagoditve' pri zagotavljanju kreditne sposobnosti (poleg redne neto plače upoštevamo vse druge 'mehke' oblike kreditne sposobnosti: seštevanje kreditne sposobnosti morebitnih porokov, upoštevanje lastništva nepremičnin ali premičnin, upoštevanje drugih stabilnih prilivov na osebnem računu, upoštevanje lastništva podjetja, kjer je stranka zaposlena, ….).  

Pogoji:

Kredit lahko najamejo komitenti in novi komitenti hranilnice. Kreditojemalec mora postati imetnik Zlatega paketa. Višina kredita je odvisna od placilne sposobnosti kreditojemalca in njegovih obremenitev place. Kredit se zavaruje s placilom zavarovalne premije ali hipoteko. Ponudba velja do preklica.

 

Vec podrobnih informacij o kreditu: 

Jure Eržen - jure.erzen@lon.si, T: 01 32 09 595, M: 031 325 284  

 

Ugotavljanje kreditne sposobnosti

Pri oceni kreditne sposobnosti  kreditojemalca hranilnica na podlagi vpogleda v zbirko sistema izmenjave informacij (SISBON) ugotavlja zadolženost, s katero oceni kreditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kreditnega posla. Hranilnica prav tako opravi vpogled v zbirko sistema izmenjave informacij bodisi za poroka ali zastavitelja.

 

Če svojih obveznosti po kreditni pogodbi ne boste redno odplačevali lahko to vpliva tudi na oceno vaše kreditne sposobnosti, ki lahko omejujejo najem novih posojil v prihodnosti, v skrajnem primeru je možna zaplemba vaše nepremičnine.