Za hitre nakupe smo pripravili Turbo kredit. Postopek pridobitve je izredno hiter in enostaven. Vlogo za kredit izpolnite elektronsko in pošljite na e-naslov turbo@lon.si ali jo pošljite našim bančnim svetovalcem.

 

Izplačilo kredita je v istem dnevu. Turbo kredit je namenjen tako komitentom kot tudi nekomitentom s slovenskim državljanstvom.

 

Ročnost kredita

Kredit lahko sklenete v ročnosti do maksimalno 36 mesecev.

 

Zavarovanje

Kredit se zavaruje s plačilom stroška premije za prevzem tveganja.

 

Višina kredita

Izplačilo do 6.000 EUR.

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Informativni izračun za komitente in nekomitente

 

Potrebna dokumentacija

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za odobritev turbo kredita

Vlogo za kredit izpolnite elektronsko in pošljite na e-naslov turbo@lon.si ali jo pošljite našim bančnim svetovalcem. Nekomitenti poleg vloge priložite še 3 zadnje bančne izpiske, ki so lahko izpisani iz elektronske banke. Druge dokumentacije ne potrebujete. 

 

Ugotavljanje kreditne sposobnosti

Pri oceni kreditne sposobnosti kreditojemalca LON na podlagi vpogleda v zbirko sistema izmenjave informacij (SISBON) ugotavlja zadolženost, s katero oceni kreditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kreditnega posla. LON prav tako opravi vpogled v zbirko sistema izmenjave informacij bodisi za poroka ali zastavitelja.