Obrestna mera je nespremenljiva, kar pomeni, da se v času trajanja pogodbenega razmerja ne spreminja.