Kupujete? Gradite? Prenavljate?

 

 

V LONu smo za vas pripravili AKCIJSKO ponudbo stanovanjskih kreditov! Izkoristite nizke obrestne mere in prijazne nasvete naših izkušenih bančnih strokovnjakov ter z našo pomočjo kupite, zgradite ali obnovite vaše stanovanje ali hišo.  Izbirate lahko med stanovanjskimi krediti z nespremenljivo ali spremenljivo obrestno mero.

 

Za kakšen namen lahko pridobite stanovanjski kredit?

 • nakup, gradnja, adaptacija stanovanjskih nepremičnin (hiša, stanovanje, počitniška hiša, itd.), ali za investicijska vzdrževalna dela na teh nepremičninah
 • nakup, sprememba namembnosti in opremljanje stavbnega zemljišča
 • poplačilo celotne kreditne obveznosti iz naslova predhodno najetega stanovanjskega kredita pri drugi banki
 • izplačilo dednega deleža ali izplačilo dela premoženja zakonca ob razvezi zakonske zveze v delu, ki se nanaša na nepremičnino

 

Kakšne so prednosti LONovega stanovanjskega kredita?

 • kreditojemalec lahko najame stanovanjski kredit tudi za drugega ožjega družinskega člana
 • daljša doba odplačila
 • nizke obrestne mere

 

Za koliko časa lahko skelenete kredit?

 • kredit z nespremenljivo obrestno mero: do 20 let (240 mesecev)
 • kredit s spremenljivo obrestno mero: do 20 let (240 mesecev)

 

Stanovanjski kredit lahko najamete tudi nekomitenti LONa. V kolikor pa ste naši komitenti (oziroma boste to še postali), vam lahko ponudimo ugodnejšo obrestno mero.

 

Kredit lahko najamejo državljani Republike Slovenije, ki imajo ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so zaposleni pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države članice Evropske unije ter ob oceni kreditne sposobnosti prejemajo dohodek ali imajo sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit v EUR valuti.  

 

 

Akcijski stanovanjski kredit lahko najamete tudi samozaposleni! V kolikor se zanimate za najem kredita, v vam najbližjo LONovo enoto pošljite kratek opis svoje situacije (kakšno nepremičnino kupujete, njeno vrednost, kolikšen znesek kredita bi potebovali, imate kaj sredstev za lastno udeležbo, želite fiksno ali spremenljivo obresto mero …). 

 

Katere dokumente za pridobitev stanovanjskega kredita rabite kot s.p.:

 • Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Bruto zavarovalna osnova
 • Potrdilo o plačanih davčnih obveznostih
 • Izkaz poslovnega izida
 • Bilanca stanja
 • Bančni izpiski o prometu
 • Razkritja k bilančnim podatkom

 

Najvišja starost kreditojemalca je ob izteku kredita omejena na 80 let. Način odplačevanja je anuitetni. To je odplačevanje, pri katerem dolg odplačujete v enotnem znesku, iz katerega se najprej odplačajo obresti za obdobje med dvema plačiloma, ostanek zneska pa pomeni razdolžnino, za katero se dejansko zmanjša njegov dolg. Aktualne obrestne mere najdete na naši spletni strani (klik).

 

 

Informativni izračuni

 

STANOVANJSKI HIPOTEKARNI KREDIT (50.000,00 EUR, 120 mesecev)

skupni znesek kredita 50.000,00 EUR
odplačilna doba 120 mesecev
višina mesečne anuitete 450,46 EUR
obrestna mera spremenljiva obrestna mera skupaj 1,50 % letno (seštevek 6 mesečnega EURIBOR-ja in fiksnega pribitka v višini 1,50 %)
stroški odobritve 540,00 EUR
strošek vodenja kredita 180,00 EUR

strošek izvršitve poplačil

66,50 EUR
skupni stroški 4.661,34 EUR
efektivna obrestna mera 1,86 %
skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik 54.661,34 EUR

 

 

STANOVANJSKI HIPOTEKARNI KREDIT (50.000,00 EUR, 240 mesecev)

skupni znesek kredita 50.000,00 EUR
odplačilna doba 240 mesecev
višina mesečne anuitete 245,08 EUR
obrestna mera

spremenljiva obrestna mera skupaj 1,60 % letno (seštevek 6 mesečnega EURIBOR-ja in fiksnega pribitka v višini 1,60 %)

stroški odobritve 540,00 EUR
strošek vodenja kredita 360,00 EUR

strošek izvršitve poplačil

66,50 EUR
skupni stroški 9.425,38 EUR
efektivna obrestna mera 1,82 %
skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik 59.425,38 EUR

 

 

STANOVANJSKI HIPOTEKARNI KREDIT (100.000,00 EUR, 120 mesecev)

skupni znesek kredita 100.000,00 EUR
odplačilna doba 120 mesecev
višina mesečne anuitete 899,42 EUR
obrestna mera

spremenljiva obrestna mera skupaj 1,50 % letno (seštevek 6 mesečnega EURIBOR-ja in fiksnega pribitka v višini 1,650 %)

stroški odobritve 540,00 EUR
strošek vodenja kredita 180,00 EUR
strošek izvršitve poplačil 66,50 EUR
skupni stroški 8.536,27 EUR
efektivna obrestna mera 1,70 %
skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik 108.536,27 EUR

 

 

STANOVANJSKI HIPOTEKARNI KREDIT (100.000,00 EUR, 240 mesecev)

skupni znesek kredita 100.000,00 EUR
odplačilna doba 240 mesecev
vrsta mesečne anuitete 488,66 EUR
obrestna mera

spremenljiva obrestna mera skupaj 1,60 % letno (seštevek 6 mesečnega EURIBOR-ja in fiksnega pribitka v višini 1,60 %)

stroški odobritve 540,00 EUR
strošek vodenja kredita 360,00 EUR
strošek izvršitve poplačil 66,50 EUR
skupni stroški 17.884,31 EUR
efektivna obrestna mera 1,72 %
skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik 117.884,31 EUR

 

Izračuni so bili opravljeni na dan 29.03.2021, so informativni in za hranilnico niso zavezujoči. Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter kreditne sposobnosti potrošnika.

Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter kreditne sposobnosti potrošnika.  Efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave, saj izračun upošteva pogoje na dan priprave tega izračuna in ob predpostavki, da obrestna mera in stroški, ki vplivajo na izračun EOM, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe ter da je kredit črpan takoj in v celoti. Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so hranilnici znani (stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih s hranilnico). V skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski in odvetniški stroški. Ker je obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi spremenljiva, izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi. Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita. Pri izračunu je upoštevana spremenljiva obrestna mera, kar pomeni, da se lahko zaradi dviga obrestne mere skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik občutno poveča. Euribor je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in ki jo objavlja Thomson Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Začetna obrestna mera kredita se izračuna po formuli obrestne mere kredita na dan odobritve kredita, pri čemer velja kot referenčna obrestna mera 6-mesečni euribor, ki je določen dva delovna dneva pred mesecem v katerem je kredit odobren. 6-mesečni euribor se za potrebe ponovne določitve anuitet spreminja 01.01. in 01.07. v letu, ko hranilnica potrošnika obvesti o spremenjeni mesečni anuiteti. Prikazan informativni izračun ne predstavlja reprezentativnega vzorca sklenjenih potrošniških kreditov.

 

 

Kako lahko zavarujete kredit?

 • zastavna pravica na bremen prosti nepremičnini
 • plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici
 • poroštvo fizične osebe

 

Katero dokumentacijo potrebujete za pridobitev kredita?

 • vloga za kredit
 • potrdilo delodajalca
 • kopije plačilnih list za zadnje tri mesece
 • vloga za posredovanje podatkov ali izpis prometa za zadnje tri mesece

 

Pridržujemo si pravico zahtevati ali pridobiti tudi drugo dokumentacijo in podatke, potrebne za presojo bonitete, ki nam ob izdaji izračuna niso bila poznana.

 

 

V primeru, ko je kredit zavarovan s hipoteko, mora potrošnik plačati:

 • stroške, ki bi nastali zaradi sprememb kreditnih pogojev (sprememba zavarovanja, reprogram, moratorij,…)
 • stroške cenitve nepremičnine ob odobritvi kredita če te ni za zastavitelja opravil od LONa pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, in stroški morebitnih ponovnih cenitev nepremičnine,
 • stroške sklenitve kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, stroški vpisa hipoteke in zaznambe izvršljivosti v zemljiško knjigo vključno s stroški sodnih taks,
 • stroške premoženjskega / požarnega zavarovanja nepremičnine,
 • strošek izdaje izbrisne pobotnice ob dokončnem odplačilu kredita; spreminja se s spremembo tarife LONa.

V primeru, da je dogovorjena nespremenljiva obrestna mera, lahko nastanejo stroški predčasnega poplačila kredita.

 

Če svojih obveznosti po kreditni pogodbi ne boste redno odplačevali lahko to vpliva tudi na oceno vaše kreditne sposobnosti, ki lahko omejujejo najem novih posojil v prihodnosti, v skrajnem primeru je možna zaplemba vaše nepremičnine.

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Splošne informacije za kredit za nepremičnino

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Težave z odplačevanjem kredita

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Politika ravnanja Hranilnice LON za primer zamude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo potrošnikom o možnih posledicah sprememb spremenljive kreditne obrestne mere pri kreditni pogodbi za nepremičnino

Želim skleniti stanovanjski kredit!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti