fbpx Stanovanjski krediti | LON

Kupujete? Gradite? Prenavljate? Uresničite vizijo sanjskega doma s sanjskim kreditom po meri.

 

 

V LONu smo za vas pripravili ugodno ponudbo stanovanjskih kreditov!

 

Izkoristite nizke obrestne mere in prijazne nasvete naših izkušenih bančnih strokovnjakov ter z našo pomočjo:

 • kupite,
 • zgradite ali
 • obnovite vaše stanovanje ali hišo.

 

Izbirate lahko med stanovanjskimi krediti z nespremenljivo ali spremenljivo obrestno mero

Pridobite kredit

 
 
Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Naložite lahko največ pet datotek. Vsaka datoteka je lahko velika največ 2MB.
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Naložite lahko največ pet datotek. Vsaka datoteka je lahko velika največ 2MB.
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
 
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Naložite lahko največ pet datotek. Vsaka datoteka je lahko velika največ 2MB.
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
 

 

Za kakšen namen lahko pridobite stanovanjski kredit?

 

 • nakup, gradnja, adaptacija stanovanjskih nepremičnin (hiša, stanovanje, počitniška hiša, itd.), ali za investicijska vzdrževalna dela na teh nepremičninah
 • nakup, sprememba namembnosti in opremljanje stavbnega zemljišča
 • poplačilo celotne kreditne obveznosti iz naslova predhodno najetega stanovanjskega kredita pri drugi banki
 • izplačilo dednega deleža ali izplačilo dela premoženja zakonca ob razvezi zakonske zveze v delu, ki se nanaša na nepremičnino

 

Kakšne so prednosti LONovega stanovanjskega kredita?

 

 • prilagojen po vaši meri
 • daljša doba odplačila
 • nizke obrestne mere
 • kreditojemalec lahko najame stanovanjski kredit tudi za drugega ožjega družinskega člana

 

Za koliko časa lahko skelenete kredit?

 

 • kredit z nespremenljivo obrestno mero: do 20 let (240 mesecev)
 • kredit s spremenljivo obrestno mero: do 30 let (360 mesecev)

 

Tudi za nekomitente LONa in samozaposlene

 

Stanovanjski kredit lahko najamete tudi nekomitenti LONa. V kolikor pa ste naši komitenti (oziroma boste to še postali), vam lahko ponudimo ugodnejšo obrestno mero.

 

Kredit lahko najamejo državljani Republike Slovenije, ki imajo ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so zaposleni pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države članice Evropske unije ter ob oceni kreditne sposobnosti prejemajo dohodek ali imajo sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit v EUR valuti.  

 

 

Akcijski stanovanjski kredit lahko najamete tudi samozaposleni! V kolikor se zanimate za najem kredita, v vam najbližjo LONovo enoto pošljite kratek opis svoje situacije (kakšno nepremičnino kupujete, njeno vrednost, kolikšen znesek kredita bi potebovali, imate kaj sredstev za lastno udeležbo, želite fiksno ali spremenljivo obresto mero …). 

 

Katere dokumente za pridobitev stanovanjskega kredita rabite kot s.p.:

 • Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Bruto zavarovalna osnova
 • Potrdilo o plačanih davčnih obveznostih
 • Izkaz poslovnega izida
 • Bilanca stanja
 • Bančni izpiski o prometu
 • Razkritja k bilančnim podatkom

Najvišja starost kreditojemalca je ob izteku kredita omejena na 80 let. Način odplačevanja je anuitetni. To je odplačevanje, pri katerem dolg odplačujete v enotnem znesku, iz katerega se najprej odplačajo obresti za obdobje med dvema plačiloma, ostanek zneska pa pomeni razdolžnino, za katero se dejansko zmanjša njegov dolg. Aktualne obrestne mere najdete na naši spletni strani (klik).

 

Kako lahko zavarujete kredit?

 • zastavna pravica na bremen prosti nepremičnini
 • plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici
 • poroštvo fizične osebe

 

Katero dokumentacijo potrebujete za pridobitev kredita?

 • vloga za kredit
 • potrdilo delodajalca
 • kopije plačilnih list za zadnjih 12 mesece/ potrdilo o višini pokojine
 • vloga za posredovanje podatkov ali izpis prometa za zadnjih 12 mesece

Pridržujemo si pravico zahtevati ali pridobiti tudi drugo dokumentacijo in podatke, potrebne za presojo bonitete, ki nam ob izdaji izračuna niso bila poznana.

 

V primeru, ko je kredit zavarovan s hipoteko, mora potrošnik plačati:

 • stroške, ki bi nastali zaradi sprememb kreditnih pogojev (sprememba zavarovanja, reprogram, moratorij,…)
 • stroške cenitve nepremičnine ob odobritvi kredita če te ni za zastavitelja opravil od LONa pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, in stroški morebitnih ponovnih cenitev nepremičnine,
 • stroške sklenitve kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, stroški vpisa hipoteke in zaznambe izvršljivosti v zemljiško knjigo vključno s stroški sodnih taks,
 • stroške premoženjskega / požarnega zavarovanja nepremičnine,
 • strošek izdaje izbrisne pobotnice ob dokončnem odplačilu kredita; spreminja se s spremembo tarife LONa.

V primeru, da je dogovorjena nespremenljiva obrestna mera, lahko nastanejo stroški predčasnega poplačila kredita.

 

Če svojih obveznosti po kreditni pogodbi ne boste redno odplačevali lahko to vpliva tudi na oceno vaše kreditne sposobnosti, ki lahko omejujejo najem novih posojil v prihodnosti, v skrajnem primeru je možna zaplemba vaše nepremičnine.

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Splošne informacije za kredit za nepremičnino

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Težave z odplačevanjem kredita

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Politika ravnanja Hranilnice LON za primer zamude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo potrošnikom o možnih posledicah sprememb spremenljive kreditne obrestne mere pri kreditni pogodbi za nepremičnino