LON kredit je kredit, ki ga kreditojemalec sklene na prodajnem mestu s strani LONa pooblaščenega kreditnega posrednika (trgovca). Namen kredita je izključno nakup produktov ali storitev v okviru dejavnosti kreditnega posrednika.

 

Značilnosti hitrega kredita do maksimalno 7.000 EUR

 • Za zaposlene in upokojence
 • Odplačilna doba: do 60 mesecev
 • Minimalni obrok 20 EUR
 • Priliv za zaposlene v višini minimalne neto plače
 • Priliv za upokojence v višini 90% minimalne neto pokojnine
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Kreditojemalec je lahko komitent katerekoli banke ali hranilnice v RS
 • Kredit brez pologa
 • Kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve
 • Možnost odobritve brez obiska LONa
 • Minimalna dokumentacija
   

Značilnosti hitrega kredita do maksimalno 14.000 EUR

 • Za zaposlene in upokojence
 • Stalna zaposlitev oziroma vsaj za čas najema kredita
 • Odplačilna doba: od 37 do 60 mesecev
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Državljani RS zaposleni v podjetjih s sedežem v EU, maksimalna višina kredita 10.000,00 EUR
 • Kreditojemalec je lahko komitent katerekoli banke ali hranilnice v RS
 • Kredit brez pologa
 • Kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve
 • Možnost odobritve brez obiska LONa
 • Minimalna dokumentacija

 

LON kredit za nedržavljane RS

 • Nedržavljan RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Stalno zaposlena oseba v RS ali oseba zaposlena za določen čas (za čas kredita)
 • Komitent katerekoli slovenske banke, mora biti imetnik transakcijskega računa
 • Brez vpisanih negativnih dogodkov v SISBON-u
 • Odplačilna doba: od 3 do 48 mesecev
 • od 500,00 EUR do 5.406,00 EUR (nakup 5.000,00 EUR)

 

Več informacij:

Vodja oddelka LONkreditov: Ferid Kalabić (04/28 00 713; ferid.kalabic@lon.si

Oddelek hitrih kreditov: kredit_lon@lon.si

 

Ugotavljanje kreditne sposobnosti

Pri oceni kreditne sposobnosti kreditojemalca LON na podlagi vpogleda v zbirko sistema izmenjave informacij (SISBON) ugotavlja zadolženost, s katero oceni kreditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kreditnega posla. LON prav tako opravi vpogled v zbirko sistema izmenjave informacij za poroka.