LON kredit je hitri kredit, ki ga kreditojemalec sklene na prodajnem mestu s strani hranilnice pooblaščenega kreditnega posrednika (trgovca). Namen kredita je izključno nakup produktov ali storitev v okviru dejavnosti kreditnega posrednika.

 

LON kredit

Značilnosti hitrega kredita do maksimalno  5.000 EUR

 • Za zaposlene in upokojence
 • Odplačilna doba: do 60 mesecev
 • Minimalni obrok 20 EUR
 • Priliv v višini minimalne neto plače (neto + dodatki)
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Kreditojemalec je lahko komitent katerekoli banke ali hranilnice v RS
 • Kredit brez pologa
 • Kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve
 • Možnost odobritve brez obiska hranilnice
 • Minimalna dokumentacija
   

LON kredit 10000 do maksimalno 10.000 EUR

 • Za zaposlene in upokojence
 • Stalna zaposlitev oziroma vsaj za čas najema kredita
 • Odplačilna doba: od 37 do 60 mesecev
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Kreditojemalec je lahko komitent katerekoli banke ali hranilnice v RS
 • Kredit brez pologa
 • Kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve
 • Možnost odobritve brez obiska hranilnice
 • Minimalna dokumentacija

 

Več informacij:

Vodja oddelka hitrih kreditov: Ferid Kalabić (04/28 00 713; ferid.kalabic@lon.si

 

Ugotavljanje kreditne sposobnosti

Pri oceni kreditne sposobnosti  kreditojemalca hranilnica na podlagi vpogleda v zbirko sistema izmenjave informacij (SISBON) ugotavlja zadolženost, s katero oceni kreditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kreditnega posla. Hranilnica prav tako opravi vpogled v zbirko sistema izmenjave informacij bodisi za poroka ali zastavitelja.