Klasični potrošniški kredit je namenjen osebni potrošnji.

 

Kredit lahko najamejo državljani Republike Slovenije, ki imajo ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so zaposleni pri delodajalcu, ki ima sedež na območju države članice Evropske unije ter ob oceni kreditne sposobnosti prejemajo dohodek ali imajo sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit v EUR valuti.  

 

Za koliko časa lahko sklenete kredit?

Odplačilna doba je do 7 let oziroma 84 mesecev.
 

Od česa je odvisna višina kredita?

Višina kredita je odvisna od plačilne sposobnosti kreditojemalca in njegovih obremenitev plače.

 

 

Informativni izračuni

 

POTROŠNIŠKI KREDIT (10.000,00 EUR, 24 mesecev)

skupni znesek kredita 10.000,00 EUR
odplačilna doba 24 mesecev
višina mesečne anuitete 437,09 EUR
obrestna mera je spremenljia obrestna mera skupaj 4,30 % letno (seštevek 6 mesečnega EURIBOR-ja in fiksnega pribitka v višini 4,30 %)
stroški odobritve 125,00 EUR
strošek zavarovalne premije 196,54 EUR
strošek vodenja kredita 36,00 EUR
skupni stroški 811,58 EUR
efektivna obrestna mera 8,84 %
skupni znesek, ki ga mora plačati potoršnik 10.811,58 EUR

 

 

POTROŠNIŠKI KREDIT (20.000,00 EUR, 60 mesecev)

skupni znesek kredita 20.000,00 EUR
odplačilna doba 60 mesecev
višina mesečne anuitete 372,55 EUR
obrestna mera je spremenljiva obrestna mera skupaj 4,30 % letno (seštevek 6 mesečnega euribor-ja in fiksnega pribitka v višini 4,30 %)
stroški odobritve 250,00 EUR
strošek zavarovalne premije 618,90 EUR
strošek vodenja kreidta 90,00 EUR
skupni stroški 3.221,52 EUR
efektivna obrestna mera 6,70 %
skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik 23.221,52 EUR

 

 

POTROŠNIŠKI KREDIT (30.000,00 EUR, 84 mesecev)

skupni znesek kredita 30.000,00 EUR
odplačilna doba 84 mesecev
višina mesečne anuitete 415,72 EUR
obrestna mera je spremenljiva obrestna mera skupaj 4,30 % letno (seštevek 6 mesečnega euribor-ja in fiksnega pribitka v višini 4,30 %)
stroški odobritve 375,00 EUR
strošek zavarovalne premije 1.304,79 EUR
strošek vodenja kredita 126,00 EUR
skupni stroški 6.600,25 EUR
efektivna obrestna mera 6,48 %
skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik

36.600,25 EUR

 

Izračuni so bili opravljeni na dan, 29.03.2021, so informativni in za hranilnico niso zavezujoči. Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter kreditne sposobnosti potrošnika.

 

Efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave, saj izračun upošteva pogoje na dan priprave tega izračuna in ob predpostavki, da obrestna mera in stroški, ki vplivajo na izračun EOM, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe ter da je kredit črpan takoj in v celoti. Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so hranilnici znani (stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih s hranilnico). V skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski in odvetniški stroški. Ker je obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi spremenljiva, izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi. Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita. Pri izračunu je upoštevana spremenljiva obrestna mera, kar pomeni, da se lahko zaradi dviga obrestne mere skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik občutno poveča. Euribor je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in ki jo objavlja Thomson Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Začetna obrestna mera kredita se izračuna po formuli obrestne mere kredita na dan odobritve kredita, pri čemer velja kot referenčna obrestna mera 6-mesečni euribor, ki je določen dva delovna dneva pred mesecem v katerem je kredit odobren. 6-mesečni euribor se za potrebe ponovne določitve anuitet spreminja 01.01. in 01.07. v letu, ko hranilnica potrošnika obvesti o spremenjeni mesečni anuiteti. Prikazan informativni izračun ne predstavlja reprezentativnega vzorca sklenjenih potrošniških kreditov.

 

 

Kako lahko zavarujete kredit?

  • zastavna pravica na bremen prosti nepremičnini
  • plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici
  • poroštvo fizične osebe

 

Kakšni so pogoji za pridobitev?

  • kreditno sposoben državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v RS
  • redna zaposlitev za nedoločen čas oz. določen čas (čas najema kredita) v podjetju, ki ni v stečajnem postopku
  • starost nad 18 let in ob izteku kredita stranka ne sme preseči 80 let
  • Minimalna plača ter predpisani zneski za vzdrževane člane
  • obrtniki, posamezniki ter osebe v svobodnih poklicih - odvisno od rednih mesečnih prejemkov
  • tuja fizična oseba, s stalnim prebivališčem v RS in fizična oseba na podlagi veljavne bivalne in delovne vize.
  • prejemki iz vseh dohodkovnih virov, kot jih opredeljuje zakon o dohodnini, razen prejemkov enkratne oziroma občasne narave ter prejemkov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje izvzeti iz izvršbe.

 

LON potrošnika seznani s predhodnimi informacijami, ob odobritvi kredita pa pripravi tudi brezplačni amortizacijski načrt odplačevanja kredita (anuitetni način).

 

 

Kako ugotavljamo kreditno sposobnost?

Pri oceni kreditne sposobnosti  kreditojemalca LON na podlagi vpogleda v zbirko sistema izmenjave informacij (SISBON) ugotavlja zadolženost, s katero oceni kreditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kreditnega posla. LON prav tako opravi vpogled v zbirko sistema izmenjave informacij za poroka.

 

 

Potrebni dokumenti za pridobitev kredita

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za odobritev kredita

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Potrdilo delodajalca

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za posredovanje podatkov

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Pooblastilo za nakazovanje plače

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Odstopna izjava

 

 

 

Želim več infomacij o kreditu!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti