V Hranilnici LON spoštujemo in nagrajujemo vašo skrb za naravo. Zato smo pripravili ponudbo Eko kreditov z nižjimi obrestnimi merami in nižjimi stroški odobritve. Z njimi tudi mi poskušamo na majhen način pomagati k ekološki ozaveščenosti in razvoju varstva okolja. Lahko se odločite za Eko potrošniške kredite ali Eko stanovanjske kredite.

 

Eko kredit

Ekološki potrošniški kredit

 
 

 

Prednosti:

 • nižje obrestne mere
 • nižji stroški odobritve

 

Namen:

 • nakup motornih vozil (na električni ali hibridni pogon),
 • nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov (energijski razred A ali višje),
 • zamenjava avtomobila, starejšega od 10 let, z novim.

Pogoji za pridobitev Ekološkega potrošniškega kredita so isti kot za ostale vrste obstoječih potrošniških kreditov

Ekološki stanovanjski kredit

 
 

 

Prednosti:

 • nižje obrestne mere
 • nižji stroški odobritve

 

Namen:

 • nakup ali gradnjo ekoloških varčnih hiš (pasivnih ali nizkoenergijskih hiš),
 • nakup in vgradnjo oken in vrat s toplotno prehodnostjo, ki ne presega 1,3 W/m2K,
 • nakup in vgradnjo toplotnih postaj za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja,
 • nakup in namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca (fotovoltaika), vode ali vetra,
 • izvedbo toplotne izolacije stanovanjskih objektov vključno s fasado,
 • priključitev stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje,
 • nakup in vgradnjo čistilnih naprav za komunalne odpadke,
 • nakup in namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice,
 • nakup in namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode,
 • zamenjavi strešne kritine,
 • nakupu in vgradnji naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oz. pripravo sanitarne vode (kondenzacijski kotli, toplotne črpalke, solarni sistemi, kurilne naprave na lesno biomaso, naprave za rekuperacijo toplote),
 • nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov (energijski razred A ali višje).

Pogoji za pridobitev Ekološkega stanovanjskega kreidta so isti kot pri že obstoječih stanovanjskih kreditih.

 

Ugotavljanje kreditne sposobnosti

Pri oceni kreditne sposobnosti  kreditojemalca hranilnica na podlagi vpogleda v zbirko sistema izmenjave informacij (SISBON) ugotavlja zadolženost, s katero oceni kreditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kreditnega posla. Hranilnica prav tako opravi vpogled v zbirko sistema izmenjave informacij bodisi za poroka ali zastavitelja.

Pridobite kredit

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto: *
Ime in priimek: *
Telefonska številka: *
Letnica rojstva: *
Želim povratno informacijo: *
Tema sestanka: *
E-pošta: *
Opombe: *
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto: *
Ime in priimek: *
Telefonska številka: *
Letnica rojstva: *
Želim povratno informacijo: *
Tema:
E-pošta: *
Opombe: *
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto: *
Ime in priimek: *
Telefonska številka: *
Letnica rojstva: *
Tema:
E-pošta: *
Opombe: *