Prvič najemate stanovanjski kredit? Hitro v LON!

Pripravili smo Akcijski stanovanjski kredit, da vam kar najbolj olajšamo prvo ustvarjanje svojega varnega zavetja.

 

 

Akcijski stanovanjski kredit lahko izberete z nespremenljivo ali spremenljivo obrestno mero.

 

Namen

 • nakup, gradnja, adaptacija stanovanjskih nepremičnin, ali za investicijska vzdrževalna dela na teh nepremičninah;
 • nakup, sprememba namembnosti in opremljanje stavbnega zemljišča;
 • izplačilo dednega (solastnega) deleža.
   

Višina kredita

Višina stanovanjskega kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca (prejemki, izdatki ...), akcijski stanovanjsko hipotekarni kredit pa je omejen na maksimalni znesek 60.000 EUR.

 

Obrestne mere

 • nespremenljiva obrestna mera: od 2,50 %
 • spremenljiva obrestna mera: od 6m EURIBOR + 1,80 %
   

Doba in način odplačila kredita

 • kredit z nespremenljivo obrestno mero: do 10 let (120 mesecev)
 • kredit s spremenljivo obrestno mero: do 15 let (180 mesecev)

Najvišja starost kreditojemalca je ob izteku kredita omejena na 60 let.

 

Način odplačevanja je anuitetni. To je odplačevanje, pri katerem dolg odplačujete v enotnem znesku, iz katerega se najprej odplačajo obresti za obdobje med dvema plačiloma, ostanek zneska pa pomeni razdolžnino, za katero se dejansko zmanjša njegov dolg.

 

Vrsta zavarovanja

Zavarovanje kredita je možno z zastavno pravico na bremen prosti nepremičnini.

 

Dodatni stroški

Ker je kredit zavarovan s hipoteko, mora potrošnik plačati:

 • stroške, ki bi nastali zaradi sprememb kreditnih pogojev (sprememba zavarovanja, reprogram, moratorij,…)
 • stroške cenitve nepremičnine ob odobritvi kredita če te ni za zastavitelja opravil od LONa pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, in stroški morebitnih ponovnih cenitev nepremičnine,
 • stroške sklenitve kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, stroške vpisa hipoteke in zaznambe izvršljivosti v zemljiško knjigo vključno s stroški sodnih taks,
 • stroške premoženjskega / požarnega zavarovanja nepremičnine,
 • strošek izdaje izbrisne pobotnice ob dokončnem odplačilu kredita; spreminja se s spremembo tarife LONa.

V primeru, da je dogovorjena nespremenljiva obrestna mera, lahko nastanejo stroški predčasnega poplačila kredita.

 

Ugotavljanje kreditne sposobnosti

Pri oceni kreditne sposobnosti kreditojemalca LON na podlagi vpogleda v zbirko sistema izmenjave informacij (SISBON) ugotavlja zadolženost, s katero oceni kreditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kreditnega posla. LON prav tako opravi vpogled v zbirko sistema izmenjave informacij za poroka.

 

Če svojih obveznosti po kreditni pogodbi ne boste redno odplačevali lahko to vpliva tudi na oceno vaše kreditne sposobnosti, ki lahko omejujejo najem novih posojil v prihodnosti, v skrajnem primeru je možna zaplemba vaše nepremičnine.

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Informativni izračun

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Splošne informacije za kredit za nepremičnino

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Težave z odplačevanjem kredita

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Politika ravnanja Hranilnice LON za primer zamude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Obvestilo potrošnikom o možnih posledicah sprememb spremenljive kreditne obrestne mere pri kreditni pogodbi za nepremičnino

Vas zanima več?

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti