fbpx Rezervni sklad | LON

 

 

Račun rezervnega sklada je fiduciarni račun, ki je namenjen zbiranju sredstev etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah v rezervni sklad za kritje prihodnjih stroškov upravljanja, vzdrževanja in investicij ter odplačevanje za to najetih posojil.

 

Odpre in upravlja ga upravnik stanovanjske stavbe v imenu etažnih lastnikov.

 

 

 

Značilnosti

 

Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/2003) določa obvezno vplačevanje sredstev za prihodnje vzdrževanje večstanovanjske stavbe v rezervni sklad, ki se vodi na posebnem transakcijskem računu. Obvezen je za vse stavbe, ki imajo več kot dva etažna lastnika, več kot osem posameznih delov in so starejše od deset let. Sredstva na računu so last etažnih lastnikov in na njih ni mogoče posegati tudi v primeru, ko je proti upravniku nepremičnine sprožen izvršilni ali insolventni postopek. Za poslovanje z računom rezervnega sklada lahko pooblastite pooblaščenca z izpolnitvijo pooblastila za razpolaganje s sredstvi na računu, pri čemer je potreben veljaven osebni dokument in davčni številki zakonitega zastopnika in pooblaščenca.

 

 

 

 

Prednosti

 

 • Vodenje računa le  4,90 EUR.
 • Možnost odprtja večjega števila računov rezervnega sklada (za vsak objekt posebej).
 • Enostavno vodenje in pregled nad sredstvi prek elektronske banke Poslovni eLON (dostop do več računov je omogočen z enim kvalificiranim digitalnim potrdilom).
 • Nizki stroški plačilnega prometa.
 • Možnost vezave sredstev.
 • Sredstva na računu rezervnega sklada niso vključena v stečajno maso ter niso predmet izvršb.
 • Račun je ločen od računov, ki jih upravniki uporabljajo za svoje redno poslovanje.
 • Možnost najetja posojila, ki ga lahko najame upravnik večstanovanjske stavbe ali skupnost lastnikov, ki je vpisana v sodni register. Investicija, ki se financira s kreditom, mora biti predvidena v načrtu vzdrževanja večstanovanjske stavbe ali pa morajo vsi etažni lastniki dati soglasje k sklenitvi takšne pogodbe. Kredit je zavarovan s prilivi na račun rezervnega sklada, LON pa lahko zahteva tudi dodatno zavarovanje.

 

Aktualne cene storitev najdete na povezavi.

 

 

 

 

Zahtevani dokumenti za odprtje računa

 

 • pogodba o opravljanju upravniških storitev, sklenjeno med etažnimi lastniki in upravnikom večstanovanjske stavbe,
 • izpis iz sodnega/poslovnega registra,
 • obvestilo AJPES o razvrstitvi dejavnosti in matični številki,
 • potrdilo o davčni številki.

 

 

 

Obrazci

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za odprtje Transakcijskega računa rezervnega sklada

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Podpisni karton za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu rezervnega sklada

Želim odpreti račun!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti