Poslovna kartica Activa Mastercard vam omogoča elegantno in diskretno plačevanje blaga ali storitev, tako doma kot v tujini, brez gotovine ali naročilnic. Prav tako lahko povsod po svetu opravite dvig gotovine na bankomatih in v bančnih poslovalnicah z oznako Mastercard.

 

 

Poslovna kartica Activa Mastercard je kartica z odloženim plačilom, kar pomeni, da z njo plačujete obveznosti le enkrat mesečno.

Uporabniki kartice so pravne osebe, samostojni podjetnik, društva, imetnik pa kdorkoli izmed zaposlenih, ki jih uporabnik pooblasti za plačevanje s kartico.

Pridobitev kartice je enostavna in hitra, vlogo za izdajo Poslovne kartice Activa Mastercard izpolnite in oddate v najbližji LONovi enoti.

 

 

Prednosti Poslovne kartice Activa Mastercard

 

  • omogoča negotovinska plačila blaga in storitev na vseh prodajnih mestih, ki so označena z nalepko Mastercard, doma in v tujini,
  • omogoča dvige gotovine doma in v tujini v bankah ter bankomatih z oznako Mastercard
  • kartico se lahko izda večjemu številu zaposlenih v podjetju
  • sami si izberete datum poravnavanja obveznosti ob oddaji vloge za izdajo kartice (8., 18. ali 28. v mesecu)
  • obveznosti nastale doma in v tujini se poravna v domači valuti
  • kartica je opremljena s čipom, ki omogoča varnejšo uporabo
  • SMS obveščanje o transakcijah in prilivih na račun
  • veljavnost kartice je 4 leta

 

Izdaja kartice je brezplačna. Aktualne cene storitev najdete na povezavi.

 

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).

 

 

Dokumenti, potrebni za izdajo kartice

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za izdajo Poslovne kartice Activa MC

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Sprememba podatkov

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Splošni pogoji Poslovna kartica Activa MasterCard

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Priloga k vlogi za izdajo Poslovne kartice Activa MasterCard