fbpx Mastercard Credit Business | LON

 

Poslovna kartica Mastercard Credit Business vam omogoča elegantno in diskretno plačevanje blaga ali storitev, tako doma kot v tujini, brez gotovine ali naročilnic. Prav tako lahko povsod po svetu opravite dvig gotovine na bankomatih in v bančnih poslovalnicah z oznako Mastercard.

 

Poslovna kartica Mastercard Credit Business je kartica z odloženim plačilom, kar pomeni, da z njo plačujete obveznosti le enkrat mesečno.

Uporabniki kartice so pravne osebe, samostojni podjetnik, društva, imetnik pa kdorkoli izmed zaposlenih, ki jih uporabnik pooblasti za plačevanje s kartico.

Pridobitev kartice je enostavna in hitra, vlogo za izdajo Poslovne kartice Mastercard izpolnite in oddate v najbližji LONovi enoti.

 

 

PREDNOSTI

  • omogoča negotovinska plačila blaga in storitev na vseh prodajnih mestih, ki so označena z nalepko Mastercard, doma in v tujini,
  • omogoča dvige gotovine doma in v tujini v bankah ter bankomatih z oznako Mastercard
  • varno plačevanje preko spleta z uporabo Identifikacije za spletne nakupe
  • kartico se lahko izda večjemu številu zaposlenih v podjetju
  • sami si izberete datum poravnavanja obveznosti ob oddaji vloge za izdajo kartice (8., 18. ali 28. v mesecu)
  • obveznosti nastale doma in v tujini se poravna v domači valuti
  • kartica je opremljena s čipom, ki omogoča varnejšo uporabo
  • SMS obveščanje o transakcijah in prilivih na račun
  • veljavnost kartice je 5 let

 

Aktualne cene storitev najdete na povezavi.

 

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).